UUTISET

05.03.2021

#annatkoluvan- kampanja käynnistyy jälleen

Ensimmäisen kerran #annatkoluvan kampanja starttasi viime vuoden huhtikuussa, kun korona lopetti mahdollisuuden biopankkisuostumusten keräämisen kasvotusten. Kampanjan aikana suomalaisten halu auttaa nousi voimakkaasti esiin ja suostumuksia kerättiin lähes 14 000 ympäri Suomen.

Tavoitteena kampanjassa on tuoda esiin tutkimuksen suuri merkitys uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä sekä kertoa ihmisille biopankin roolista lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistajana. Biopankit keräävät ja luovuttavat biopankkinäytteitä moniin erilaisiin tutkimuksiin, joista uusimpana ovat vasta käynnistyneet tai alkamassa olevat koronatutkimukset. Lisätietoa jo käynnissä olevista tieteellisistä tutkimuksista, joihin Helsingin Biopankista on näytteitä luovutettu saat täältä.

Koronapandemiaa torjuttaessa uuden tutkimustiedon merkitys korostuu entisestään ja kampanjassa toivotaan mahdollisimman monen suomalaisen antavan vapaaehtoisen biopankkisuostumuksen. Mitä useampi suomalainen antaa biopankkisuostumuksen ja siihen liittyvän biopankkinäytteen, sitä paremmin jokaiseen tutkimukseen on mahdollista valikoida juuri siihen parhaiten sopivat näytteet. Näytteiden valinnasta biopankkitutkimuksiin sekä tutkimuksista biopankkiin palautuvista tiedoista voit lukea lisää nettisivujen kysymykset osiossa.

Annatko Luvan-kampanjaan on mahdollista osallistua myös jakamalla siihen liittyviä sosiaalisen median sisältöjä.