Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin Biopankista

 • Mikä on Helsingin Biopankki?
 • Helsingin Biopankki on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yksikkö, joka kerää ja säilyttää biologisia näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä, sekä näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Helsingin Biopankki ei tavoittele taloudellista voittoa.

 • Voiko biopankkitoiminnasta olla minulle jotain hyötyä?
 • Biopankkitoiminta edistää lääketieteellistä tutkimusta. Toiminnan tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuvia parhaita mahdollisia hoitoja potilaille. Mitä suurempia aineistoja on mahdollista yhdistellä, sitä tarkemmin voimme esimerkiksi selvittää, miksi toiset sairastuvat ja toiset eivät, tai miksi osa potilaista hyötyy hoidoista, jotka ovat toisille tehottomia tai jopa vahingollisia. 

  Yksittäiselle näytteenantajalle biopankkitoiminnasta ei välttämättä koidu suoraa hyötyä, sillä lääketieteelliset tutkimukset vievät vuosia. Näin ollen on todennäköistä, että saatu hyöty kohdistuu tuleviin sukupolviin, lapsiimme ja lapsenlapsiimme. On kuitenkin poikkeustapauksissa mahdollista, että näytteenantaja saattaa itsekin hyötyä biopankkitutkimuksen tuloksista.

 • Voiko biopankkitoiminnasta olla minulle jotain haittaa?
 • Osallistumisesta ei koidu kenellekään haittaa. Biopankkilaissa on tarkoin säännelty, että näytteitä ja tietoja saa käyttää vain biopankkitutkimukseen. Biopankkinäytteet ovat myös tarvittaessa diagnostiikan käytettävissä. Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja vain eettisen toimikunnan ja johtajaylilääkärin hyväksymään tutkimukseen. Biopankin näytteitä ja tietoja käsitellään aina äärimmäisen luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti.

  Biopankkilaki kieltää biopankkinäytteiden käyttämisen mm. rikostutkintaan, hallinnolliseen päätöksentekoon tai sukulaisuusselvitykseen. Biopankkinäytteitä tai näytteistä määritettyä tietoa ei myöskään saa luovuttaa esimerkiksi vakuutusyhtiöille tai työnantajalle.

  Biopankkisuostumus on vapaaehtoinen eikä myöskään sen antamatta jättämisestä ole haittaa.

 • Miten voin antaa suostumuksen ja näytteen Helsingin Biopankkiin?
 • Täysi-ikäinen voi antaa suostumuksensa sähköisesti suoraan biopankkiin. Biopankin selvitys- ja suostumuslomake voidaan postittaa esimerkiksi sairaalan (HUS, Kymsote, Eksote, Päijät-Häme) kutsukirjeen mukana ja lomakkeita on myös saatavilla vastaanotoilla ja laboratorioissa. Lisäksi voit ladata suostumuslomakkeen Helsingin Biopankin verkkosivuilta tai pyytää Helsingin Biopankkia postittamaan lomakkeet sinulle. Voit palauttaa suostumuksen hoidon yhteydessä henkilökunnalle tai lähettää sen postissa biopankkiin. 

  Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

  HUS, Helsingin Biopankki
  Info HUSBI
  Tunnus 5000493
  00003VASTAUSLÄHETYS

  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.

  Suostumuksen antamisen yhteydessä tai sen jälkeen tehdään lähete biopankkinäytteen ottoa varten. Voit antaa näytteen HUSin, Kymsoten, Eksoten tai Päijät-Hämeen laboratorioissa. Hoitojakson aikana se saatetaan ottaa myös osastolla näytteenoton yhteydessä. Sairaalahoidossa olevilta voidaan kerätä useampia eri biopankkinäytelaatuja (esim. verinäyte, kudosnäyte) hoidon eri vaiheissa.

 • Kuka voi antaa biopankkisuostumuksen ja -näytteen?
 • Suostumuksen ja näytteen voi antaa riippumatta iästä tai terveydentilasta. Biopankkiin kerätään näytteitä sekä sairaista että terveistä henkilöistä. Lasten ja nuorten näytteet ovat tärkeitä, jotta voidaan tutkia eri ikäryhmien sairauksia. Ainoa edellytys biopankkinäytteen antamiselle on voimassa oleva suomalainen henkilötunnus, jonka avulla suostumuksesi ja näytteesi rekisteröidään Helsingin Biopankkiin. Alaikäinen ei voi itse antaa biopankkisuostumusta, mutta huoltaja voi antaa sen alaikäisen puolesta.

 • Olen alaikäinen, voinko antaa suostumuksen ja näytteen biopankkiin?
 • Alaikäinen ei voi itse antaa suostumusta, mutta huoltaja voi antaa sen alaikäisen puolesta. Tämän lisäksi alaikäinen voi antaa oheissuostumuksen. Helsingin Biopankilla on erillinen lomake alaikäisen suostumusta varten. Lisätietoja voit lukea täältä.  Alaikäisen suostumuksia saa kaikista lapsia hoitavista yksiköistä tai voit pyytää sen myös biopankista.  

  Kun lapsi täyttää 18 vuotta, biopankki ottaa lapseen yhteyttä ja kertoo, että hänestä on talletettu biopankkiin näyte. 18 vuotta täyttänyt voi halutessaan perua biopankkisuostumuksen tai käyttää muita näytteenantajan oikeuksiaan.

 • Voiko holhouksen alainen henkilö antaa biopankkisuostumuksen ja -näytteen?
 • Holhouksen alainen henkilö voi antaa biopankkisuostumuksen holhoojan suostumuksella. Tällöin on esitettävä oikeaksi todistetut kopiot virallisesta holhoussopimuksesta.

 • Kuinka voin perua suostumukseni tai vastustaa tietojeni käsittelyä biopankissa?
 • Voit perua biopankkisuostumuksesi tai vastustaa näytteidesi ja tietojesi käyttöä seuraavilla tavoilla:

  1) voit käyttää sähköistä asiointipalveluamme,

  2) voit ladata Helsingin Biopankin verkkosivuilta perumis- tai vastustamislomakkeen ja lähettää sen meille postitse,

  3) voit pyytää Helsingin Biopankkia lähettämään sinulle lomakkeen, jonka voit palauttaa meille postitse.

  Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
  HUS, Helsingin Biopankki
  Info HUSBI
  Tunnus 5000493
  00003 VASTAUSLÄHETYS

  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.

 • Mitä näen omakannasta?
 • Valitettavasti omakannassa ei vielä ole biopankkiosuutta.

 • Missä voin käydä antamassa näytteen?
 • Vastaanotettuamme suostumuksesi annamme sinulle ohjeet biopankkinäytteen antamista varten. Biopankkinäyte annetaan ensisijaisesti diagnostisen näytteenoton yhteydessä HUSLAB:in toimipisteissä Uudellamaalla https://www.hus.fi/sairaanhoito/laboratoriot/Sivut/default.aspx

  Kymenlaaksossa https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Terveys--ja-sairaanhoitopalvelut/Laboratorio-ja-n%C3%A4ytteenotto/p/laboratorio-ja-naytteenotto

  Etelä-Karjalassa http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/laboratorio/Sivut/default.aspx

  Tällä hetkellä voimassa olevat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän näytteenottopaikat.

  Fimlab Aleksanteri ma-to 9-13.30  (osoite Aleksanterinkatu 24 A)

  Päijät-Hämeen keskussairaalassa ma-to klo 9-13.30

  Orimattilan laboratoriossa (Fimlab) ma-to klo 9–10.15

  Heinolan laboratoriossa ma-to klo 9–11.30

   

  Tarkemmat tiedot toimipisteistä löytyvät kunkin sairaalan omilta sivuilta. Jos olet hoidettavana sairaalassa, biopankkinäyte voidaan ottaa myös osastolla näytteenoton yhteydessä.

 • Voinko syödä tai ottaa lääkkeet, kun menen antamaan näytettä?
 • Biopankkinäytettä varten ei tarvitse paastota. Lääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jos olet samanaikaisesti menossa antamaan muita näytteitä, sinun tulee noudattaa näiden näytteiden osalta saamiasi ohjeita.

 • Kuka näytteitäni tai tietojani käyttää?
 • Näytteitä ja tietoja voivat hyödyntää akateemiset tutkijat, julkiset ja yksityiset terveydenhuollon toimijat sekä lääkealan yritykset, jotka ovat saaneet eettiseltä toimikunnalta hyväksynnän käyttää biopankkinäytteitä ja näytteeseen tai näytteenantajaan liittyviä tietoja.

 • Voiko henkilötietoja joutua vääriin käsiin?
 • Riski tähän on erittäin pieni. Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi näyteputken päällä oleva nimi ja henkilötunnus korvataan biopankissa koodilla ja tunnisteellinen näyteputki hävitetään. Näytteitä ja tietoja käsitellään biopankissa koodattuina.

 • Mitä tietoja näytteeseen liitetään?
 • Aluksi näytteeseen liitetään vain näytteenottoaika ja -paikka, näytetyyppi ja tieto suostumuksesta. Jos näyte päätyy tieteelliseen tutkimukseen, näytteeseen voidaan liittää lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia tietoja siinä laajuudessa kuin tutkimus on saanut eettiseltä toimikunnalta luvan. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi erilaiset terveystiedot (diagnoosit, lääketieteelliset toimenpiteet, laboratorio- ja muut tutkimustulokset, kuvantamistallenteet).

 • Mistä biopankkinäytteeseen liitettävät tiedot tulevat ja kuinka yksilöllisiä ne ovat?
 • Tiedot tulevat HUSin Tietoaltaasta, johon on liitetty useista HUSin potilastietojärjestelmistä peräisin olevia potilastietoja. Kymsoten, Eksoten ja Päijät-Hämeen potilastietojärjestelmistä saatava biopankkisuostumuksen antajaa koskeva tieto saatetaan erillissopimuksella biopankkitoiminnan piiriin.

  Biopankkinäytteeseen voidaan yhdistää yksilötason tietoa liittyen esim. diagnooseihin ja hoitotoimenpiteisiin, siinä laajuudessa kuin tutkimushanke on eettisen toimikunnan hyväksymässä tutkimussuunnitelmassaan kuvannut. Tutkimushankkeelle näytteet ja tiedot luovutetaan koodattuna, jolloin yksittäistä potilasta ei voi tunnistaa.

   HUS Tietoallas on osa HUSin potilastietojärjestelmää. Tietoallas täyttää samat tietoturva- ja GDPR-vaatimukset kuin muutkin HUSin käyttämät potilas- ja hallinnon tietojärjestelmät ja sille on teetetty GDPR:n mukainen riskien arviointi. Tietoaltaassa ei yhdistetä eri rekistereitä, vaan niiden aineistot ovat lähtökohtaisesti teknisesti erillään toisistaan.  HUSin tietoaltaasta voit lukea lisää tästä linkistä 

 • Miten tiedot säilytetään?
 • Tiedot säilytetään Helsingin Biopankin hallinnoimissa tietojärjestelmissä. Biopankin tietojenkäsittelyä koskevat samat tietoturvavaatimukset kuin sairaalan potilastietojärjestelmiä.

 • Voiko biopankkinäytteeseen yhdistää jonkin toisen rekisterin tietoja?
 • Kahden eri rekisterinpitäjän tietoja voi yhdistää vain erillisellä luvalla. Tutkimusryhmä voi hakea eettiseltä toimikunnalta luvan yhdistää esimerkiksi Kelan lääkerekisteritietoja tutkimukseensa. Kun sosiaali- ja terveystiedon toisiokäyttölaki astuu voimaan (todennäköisesti 1.1.2020), eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistämisestä vastaa uusi lupaviranomainen.

 • Luovutetaanko näytteitäni tai tietojani ulkomaille?
 • Tämä on mahdollista. Näytteiden ja tietojen omistusoikeus säilyy kuitenkin aina Suomessa. Tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa ulkomaille tiettyjen periaatteiden täyttyessä. EU:n ulkopuolelle tietoa luovutettaessa tietoturvatason täytyy olla sama kuin EU:ssa. Katso lisää täältä 

 • Myydäänkö näytteitä ulkomaille tai lääkeyrityksille?
 • Näytteitä ja tietoja voidaan luovuttaa tutkimukseen ja kehityshankkeisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Näytteiden ja tietojen omistusoikeus säilyy kuitenkin aina Suomessa. Tutkimustulokset palautuvat Suomeen ja ovat edelleen käytettävissä uusiin tutkimuksiin. Uusien lääkkeiden kehittäminen on tällä hetkellä lähes yksinomaan lääketeollisuuden vastuulla. Siksi on tärkeää, että tutkimuksissa on edustettuina myös lääkeyrityksiä.

  Näytteiden ja tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle on mahdollista vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät. EU:n komissio voi tehdä päätöksen siitä, että jokin EU:n ulkopuolinen maa tai sen alue tai tietty toimiala (esimerkiksi lääketeollisuus) täyttää samantasoiset tietosuojavaatimukset, kuin mitä EU-mailta edellytetään. Jos komission päätöstä ei ole, saa tiedot luovuttaa vain, jos ulkopuolinen maa on hyväksynyt ja sitoutunut EU:n laatimiin vakioehtoihin tietosuojasta ja tästä on tehty erillinen sopimus. 

 • Saanko vastauksia näytteistäni ja mitä näytteistäni tutkitaan?
 • Näytteenantajalla on oikeus kysyä, mihin tutkimuksiin näyte on luovutettu sekä millaisia tuloksia tutkimuksista on saatu. Tuloksia pystyy harvoin käyttämään suoraan näytteenantajan terveyden- tai sairaanhoidossa, mutta joskus sekin voi olla mahdollista.

  Biopankkinäytteestäsi ei automaattisesti määritetä mitään. Jos näytteesi päätyy biopankkitutkimushankkeelle, tutkimus kestää usein vuosia ja tulokset ovat käytettävissä vasta projektin päätyttyä. Jos haluat tiedustella, missä tutkimuksissa näytettäsi on mahdollisesti käytetty, voit täyttää tulostettavan pyyntö päästä tietoihin -lomakkeen ja lähettää sen Helsingin Biopankkiin.

 • Koska ja miten biopankki kertoo terveyttä koskevia tietoja tutkittaville?
 • Terveyttä koskevien tietojen palauttaminen näytteenantajalle arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietoja palautetaan näytteenantajalle, jos tutkimuksessa on löydetty terveyden kannalta merkittävää tietoa liittyen sairauteen, johon on olemassa hoito tai ennaltaehkäisy. Yhteydenottotapa, mahdollinen hoito ja lisäselvitykset arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietoa voidaan palauttaa vain, jos suostumuksen antaja on suostumuslomakkeessa antanut tähän luvan (”Lisäksi suostun siihen, että biopankki voi ottaa minuun yhteyttä… ilmoittaakseen minulle näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä”).

 • Kuinka usein biopankki haluaa tavata minua?
 • Tyypillisesti suostumuksen antajilta otetaan vain yksi biopankkiverinäyte. Biopankki ottaa erittäin harvoin yhteyttä suostumuksen antajiin. Biopankki voi ottaa sinuun yhteyttä vain, jos olet antanut siihen luvan suostumuslomakkeessa (”Lisäksi suostun siihen, että biopankki voi ottaa minuun yhteyttä… ilmoittaakseen minulle näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä… tiedustellakseen halukkuuttani osallistua sellaiseen tutkimukseen tai näytteenottoon, jota tämä suostumus ei mahdollista”). Mahdollinen yhteydenotto voisi koskea esimerkiksi uuden näytteen pyytämistä.

 • Annoin sähköisen suostumuksen jo suostumuksen ja biopankkinäytteen. Haittaako suostumuksena anto toistamiseen ja täytyykö minun mennä uudestaan näytteenottoon?
 • Suostumuksen antamisesta uudestaan ei ole haittaa, eikä näytteenottoon tarvitse mennä uudestaan. Laboratoriolähete on kuitenkin tehty automaattisesti sähköisen suostumuksen annon yhteydessä ja se on voimassa vuoden. Ei tarvitse huolestua, jos seuraavan laboratoriokäynnin yhteydessä ollaan ottamassa biopankkinäytettä. Näytteenotosta voi joko kieltäytyä tai antaa toisenkin näytteen biopankkiin. Useammasta näytteestä ei ole haittaa ja kaikki näytteet talletetaan biopankkiin. 

 • Annoin biopankkisuostumuksen vuosi sitten, tarvitseeko minun antaa nyt uusi suostumus?
 • Ei tarvitse, biopankkisuostumus on voimassa toistaiseksi ja samalla suostumuksella voidaan ottaa lisänäytteitä, mikäli esimerkiksi joudut sairaalaan ja tarve uudelle näytteenotolle syntyy.  

 • En muista, olenko antanut suostumuksen vai en?
 • Voit aina tehdä tietopyynnön biopankkiin, mutta valitettavasti vastauksen saaminen saattaa kestää, koska saapuvat tietopyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä. Helpompaa ja nopeampaa on antaa uusi biopankkisuostumus varmuuden vuoksi, sillä useammasta suostumuksesta ei ole haittaa. 

 • Mitä biopankkinäytteestä tutkitaan? Saanko esimerkiksi tietää, olenko sairastanut koronaviruksen oireettomana? Kun verinäytettä tutkitaan, saanko itselleni ajantasaista tietoa, jotta tietojani voi hyödyntää esimerkiksi oma lääkärini?
 • Biopankki ei lähtökohtaisesti tutki näytteistä mitään, vaan luovuttaa näytteitä lääketieteellisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Hankkeissa tuotetut tiedot palautuvat biopankkiin, mutta usein vasta useamman vuoden kuluttua, sillä tutkimushankkeet ovat pitkäkestoisia. Biopankki ei rutiinisti seulo palautuneita tuloksia, ja niiskerrotaan näytteenantajille vain erikoistapauksissa. Mikäli oma terveys huolestuttaa, kannattaa aina ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai lääkäriasemaan.  

  Jos haluat tietää, mitä biopankkinäytteestäsi on tutkittu, voit tehdä tietopyynnön biopankkiin. Tietopyyntölomakkeen löydät osoitteesta.Valitettavasti vastauksen saaminen saattaa kestää, koska saapuvat tietopyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä.Vaikka itse et välttämättä hyödy biopankkitoimintaan osallistumisesta, antamasi biopankkisuostumus ja näyte voi merkittävällä tavalla hyödyttää tulevia sukupolvia, lapsiamme ja lapsenlapsiamme. 

   

   

 • Olen sairastanut koronan ja minusta otettiin viime viikolla sairaalassa näytteitä. Annoin tänään biopankkisuostumuksen, voidaanko näytteitä hyödyntää koronatutkimuksessa?
 • Valitettavastei voi. Biopankkiin otetaan omat näytteet ja vain joissakin poikkeustapauksissa käytetään hoidollisten näytteiden ylijäämiä. Jos annat biopankkisuostumuksen, teemme sinulle uuden näytepyynnön. Verinäytteestä voidaan tutkia hyödyllisiä asioita pitkänkin ajan kuluttua koronan sairastamisesta. Kun olet antanut biopankkisuostumuksen, sinusta sen jälkeen diagnostiikkaa varten otetut näytteet (esim. leikkauksessa poistetut kudosnäytteet) voivat toimia myös biopankkinäytteinä, kunhan diagnostiikan tarpeet eivät vaarannu. 

 • Olen sairastanut koronan ja haluaisin antaa biopankkisuostumuksen, mutta pelkään neuloja ja verta.
 • Vaikka et haluaisi antaa verinäytettä, anna silti biopankkisuostumus. Jos annat suostumuksen, terveystietosi ovat biopankkitutkimusten käytössä, samoin diagnostiikkaa varten otetut näytteet (tietyin rajoituksin)Huomioithan myös, että biopankkinäyte pyritään ottamaan muiden verinäytteiden yhteydessä ja lähete on voimassa vuoden, joten erillistä laboratoriokäyntiä tai neulan pistoa ei tarvita, vaan näyte otetaan seuraavan näytteenoton yhteydessä. 

   

   

 • Annoin suostumuksen Helsingin Biopankkiin, mutta asun Helsingin Biopankin toimialueen ulkopuolella. Voinko antaa näytteen omassa paikallisessa terveyskeskuksessani?
 • Valitettavasti tämä ei onnistu, sillä näytteen laatu kärsii liian pitkästä kuljetusmatkasta. Laboratoriolähete on voimassa vuoden, joten mikäli käyt vuoden sisällä Uudellamaalla, voit antaa näytteen HUSLABin toimipisteessä. Harkitse myös, että antaisit suostumuksen ja näytteen oman asuinalueesi biopankkiin. Suomen biopankkien yhteystiedot löydät osoitteesta annatkoluvan.fi

  Helsingin Biopankin toiminta-alue kattaa Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan. 

   

 • Olisin kiinnostunut osallistumaan koronatutkimuksiin, mutten muuhun biopankkitoimintaan, kuinka toimin?
 • Biopankkisuostumuksen antajan on mahdollista rajata näytteidensä käyttö esimerkiksi ainoastaan koronatutkimuksiin. Helsingin Biopankilla on suostumuksen rajaamista varten oma lomake, jonka löydät täältä. Biopankki ei kuitenkaan voi taata, että juuri sinun näytteesi päätyy tiettyyn tutkimukseen, sillä biopankki valitsee aina jokaiseen tutkimukseen niihin parhaiten soveltuvat näytteet.

 • Annoin aikaisemmin biopankkisuostumuksen/biopankkikiellon ja nyt kaduttaa, kuinka toimin?
 • Mieltään saa muuttaa ja voi muuttaa, milloin vain ja ilman, että sinun tarvitsee ilmoittaa syytä. Voit aina tehdä uuden biopankkisuostumuksen tai kiellon. Viimeisin tekemäsi suostumus/kielto on aina voimassa oleva.

 • Mikä on biopankkinäyte ja missä voin sen antaa?
 • Biopankkinäyte on yleisimmin 10ml verinäyteputki, mutta myös muita näytetyyppejä on olemassa, esimerkiksi virtsa ja leikkauksen yhteydessä irrotettu kudos. Korona-epidemian aikaan biopankkinäyte otetaan ainoastaan muun näytteenoton yhteydessä, sillä ylimääräisiä laboratoriokäyntejä tulee välttää.

  Helsingin Biopankin toiminta-alue on Uusimaa, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Näyte otetaan HUSLAB:in toimipisteissä Uudellamaalla https://www.hus.fi/sairaanhoito/laboratoriot/Sivut/default.aspx

  Kymenlaaksossa  https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Terveys--ja-sairaanhoitopalvelut/Laboratorio-ja-n%C3%A4ytteenotto/p/laboratorio-ja-naytteenotto

  Etelä-Karjalassa http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/laboratorio/Sivut/default.aspx

  Tällä hetkellä voimassa olevat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän näytteenottopaikat.

  Fimlab Aleksanteri ma-to 9-13.30  (osoite Aleksanterinkatu 24 A)

  Päijät-Hämeen keskussairaalassa ma-to klo 9-13.30

  Orimattilan laboratoriossa (Fimlab) ma-to klo 9–10.15

  Heinolan laboratoriossa ma-to klo 9–11.30

   

  Huomioithan, että korona-epidemian aikana näytteenotto tapahtuu pääasiassa ajanvarauksella ja aukioloajoissa on muutoksia koronaepidemian aikana.