´

AJANKOHTAISTA

11.03.2020

Tutkimus: Asumisoikeusasukkaat ovat kiinnostuneita omaan asuintaloon liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista

Tuoreen asumisoikeusasukkaiden keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella asukkaat ovat selvästi kiinnostuneempia osallistumaan omaa asumisoikeustaloa koskevaan päätöksentekoon kuin asumisoikeusyhtiötä koskevaan päätöksentekoon. Keskimäärin joka neljäs vastaaja on hyvin kiinnostunut oman asumisoikeuskohteen asioista, kun taas koko asumisoikeusyhtiön asioista on hyvin kiinnostunut keskimäärin joka kuudes vastaaja.

Asukkaita kiinnostaa eniten vaikutusmahdollisuudet liittyen oman asuintalon korjaustoimenpiteisiin, huoltoon ja kunnossapitoon sekä niiden vaikutus käyttövastikkeisiin. Myös vaikutusmahdollisuudet konkreettisiin, päivittäiseen elämään liittyviin asioihin, kuten järjestyssääntöihin, autopaikkoihin ja pesutupiin, koetaan hyvin kiinnostaviksi. Vähiten kiinnostaa osallistuminen uudiskohteiden suunnittelun ja toteuttamisen seurantaan sekä asumisoikeustalojen luovutusta, purkamista tai rajoituksista vapauttamista koskevien asioiden valmisteluun.

Erilaisten osallistumismuotojen osalta asukkaat ovat kiinnostuneimpia osallistumaan jäsenenä oman asuintalon yhteisölliseen toimintaan ja oman talon asukastoimikuntaan. Vähiten kiinnostusta herättää osallistuminen jäsenenä asumisoikeusyhteisön hallitukseen ja yhteistyöelimen toimintaan.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että asukkaiden osallistumismuotoja tulisi kehittää. Tutkimuksen perusteella asukkaat haluaisivat kehittää mm. kokouskäytäntöjä sekä ottaa käyttöön uusia, digitaalisia työkaluja viestintään ja vuorovaikutukseen yhtiöiden ja asukkaiden kesken.

-Haluan Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puolesta kiittää kaikkia vastaajia. Vastausten perusteella on hyvä kehittää asukkaita kiinnostavia toimintamalleja ja parantaa  osallistumismahdollisuuksia erityisesti asioissa, jotka kiinnostavat heitä eniten eli omaa asumista ja asuintaloa koskevissa asioissa. Vastaukset tukevat myös käsitystä, että tietyt tehtävät kuuluvat asumisoikeusasukkaiden mielestä etupäässä yhtiöiden hoidettaviksi, ja asukkaat arvostavat sitä, että nämä asiat hoidetaan heidän puolestaan, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Maarit Toveri.

Tiedot ilmenevät asumisoikeusasukkaiden keskuudessa toteutetusta tutkimuksesta, jonka avulla selvitettiin asukkaiden halukkuutta osallistua asumisoikeusyhtiöiden ja asumisoikeustalojen hallintoon ja päätöksentekoon.

Kysely toteutettiin sähköisenä. Linkki www-pohjaiseen tutkimuslomakkeeseen lähetettiin asumisoikeuden haltijoille. Asukkaiden yhteystiedot saatiin SAY:n jäsenyrityksiltä tai suoraan asumisoikeuden haltijoilta.

Tutkimukseen vastasi 6726 asumisoikeuden haltijaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen toteutti Manifesto Consulting Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n toimeksiannosta ja se toteutettiin helmikuussa 2020.

Lisätietoja: Maarit Toveri, puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, maarit.toveri@itex.fi, puh. +358 500 103 888


VALITSE AJANKOHTAINEN