´

AJANKOHTAISTA

16.10.2019

Suomalaiset tunnistavat asumisoikeuden asumismuotona

Suomalaiset tunnistavat asumisoikeuden asumismuotona. Asuntohakupalvelu Etuovi.comin kävijöistä 72 % ja asuntojen vuokrapalvelu Vuokraovi.comin kävijöistä 59 % tietää, mitä asumisoikeus tarkoittaa. Etuovi.comin kävijöistä 98 % ja Vuokraovi.comin kävijöistä 93 % tunnistaa asumisoikeusasumisen vähintään nimeltä.

Asumisoikeusasuminen koetaan erityisesti vuokralla asumisen vaihtoehdoksi. Vuokraovi.comin kävijöistä 66 % kokee asumisoikeusasuminen kiinnostavana vaihtoehtona. Etuovi.comin kävijöistä 36 % kokee asumisoikeusasumisen vaihtoehtona omistusasumiselle.

Asumisoikeusasumisesta kiinnostuneita yhdistää erityisesti muuttunut elämäntilanne kuten eläköityminen, avioero tai lasten kotoa pois muuttaminen. Lisäksi Vuokraovi.comin kävijöiden joukossa nousi esille, että omaan ensimmäiseen asuntoon muuttavat ja perheen kasvaessa isompaa perheasuntoa etsivät kokevat asumisoikeusasunnon hyväksi vaihtoehdoksi. Sekä Etuovi.comin että Vuokraovi.comin kävijät pitävät asumisoikeusasumista pitkäaikaisena, turvallisena ja helppona asumismuotona. Toisaalta asumisoikeusasumista pidetään myös byrokraattisena.

Tiedot ilmenevät Alma Median teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi yli 2000 suomalaista.

- Asumisoikeusasuminen on yhdistelmä vuokra-asumisen joustavuutta ja omistusasumisen pysyvyyttä. Siksi asumisoikeusasuminen on turvallinen, helppo ja huoleton tapa asua. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tilastojen mukaan asumisoikeusasuminen on myös erityisesti kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Maarit Toveri.

- Tutkimuksessa esille tulleet näkemykset järjestelmän byrokraattisuudesta ovat erityisesti hakuprosessin osalta perusteltuja. Nykyinen järjestysnumeroon perustuva jonotusjärjestelmä on kallis ylläpitää ja se aiheuttaa turhaa työtä sekä hidastaa asuntojen saamista. Asumisoikeuslain uusimisen yhteydessä olisi syytä uudistaa asumisoikeusasunnon hakuprosessi nykyistä huomattavasti joustavammaksi ja nopeammaksi ja siirtyä vähintäänkin, jos järjestysnumerosta ei kokonaan voida luopua, valtakunnalliseen järjestysnumeroon, Toveri arvioi.

- Suomessa asumisen keskeisin haaste on korkeat hinnat kasvukeskuksissa. Vaarana on, että asuntojen hinnat karkaavat erityisesti palvelualojen työntekijöiltä, mikä vähentää työn perässä tapahtuvaa liikkuvuutta, ja sitä myötä heikentää työllisyyttä, talouden dynamiikkaa ja kaupunkikehitystä. Asumisoikeusasuminen on toimiva ratkaisu kohtuuhintaisen asumisen ja työvoiman liikkuvuuden haasteisiin. Erityisesti Vuokraovi.comin kävijöiden joukossa töiden tai opiskeluiden perässä muuttavat pitävät asumisoikeutta kiinnostavana asumismuotona, Molemmissa ryhmissä erityisesti pääkaupunkiseudulta asuntoa etsivät kokevat asumisoikeusasunnon kiinnostavana vaihtoehtona, Toveri jatkaa.Alma Median teettämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asumisoikeusasumisen tunnettuutta, kiinnostavuutta ja siihen liitettäviä mielikuvia. Tiedonkeruu toteutettiin www-kyselyinä Etuovi.com ja Vuokraovi.com -palveluissa. Etuovi.com -palvelussa toteutetun kyselyn vastaajamäärä oli 1044 ja Vuokraovi.com -palvelussa toteutetun 1017. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 7.-12.8.2019.

Lisätietoja:

Maarit Toveri, puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, puh. +358 500 103 888, maarit.toveri@itex.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN