´

AJANKOHTAISTA

18.04.2017

SAY kannattaa asumisoikeusjärjestelmän uudistamista – lakiesitystä tulee vielä valmistella

Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen uudesta asumisoikeuslaista. Hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmä on tarkoitus uudistaa rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden muodostama yhdistys, johon kuuluvat isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt. Niiden omistuksessa on yli 97 % kaikista Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.

– SAY kannattaa asumisoikeusjärjestelmän uudistamista. Lakiluonnoksessa esitetyt asukas­valintaa koskevat uudistukset ovat pääasiassa hyviä. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseen tähtääviä ehdotuksia tulisi sen sijaan vielä kehittää. Rahoituksen puuttuminen lakiluonnoksesta on ongelmallista, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Yhteistyöelimen tilalle vapaaehtoinen neuvotteluelin

Lakiesityksessä ehdotetaan kokonaan uuden asukashallinnon elimen perustamista kuhunkin yhtiöön. SAY suhtautuu kielteisesti pakolliseen yhteistyöelimeen.

– Yhteistyöelin nyt ehdotetussa muodossa saattaa nostaa asumis­oikeus­yhteisöjen riskiluokitusta ja siten rahoituksen hintaa ja asumis­kustannuksia. Pahimmassa tapauksessa se saattaisi jopa muodostua rahoituksen esteeksi, Pyykkönen arvioi.

Ehdotetun yhteistyöelimen sijaan SAY ehdottaa vapaaehtoista neuvotteluelintä, jonka tehtävänä olisi lausua yhtiötason asioista sekä toimia aidosti johdon ja asukkaiden välisenä yhteistyöelimenä.

Lisäksi SAY esittää valtakunnallisen neuvotte­lu­­kunnan perustamista. - Neuvottelukunta kokoaisi yhteen asumisoikeusalan asiantuntijoita viranomaisista asukkaisiin ja yhteisöihin. Sen tehtävänä olisi käydä keskustelua asumisoikeutta koskevista ajankohtaisista asioista, Pyykkönen kertoo.

Rahoituksen puuttuminen lakiesityksestä ongelmallista

SAY pitää valitettavana, että lakiesityksessä ei käsitellä asumisoikeusasuntojen rahoitusta, vaikka myös rahoituksen uudistaminen oli lainsäädännön kehittämisen yksi alkuperäinen tavoite.

SAY pitää tärkeänä asumisoikeuslain uudistamista siten, että asumis­oikeus­talojen tulevien peruskor­jaustarpeiden rahoitus ei olisi yksistään valtion takaamien lainojen ja asukkailta varautumisena ennakkoon kerättyjen varojen varassa.  SAY:n näkemyksen mukaan asumisoikeusyhteisöjen rahoitusmahdollisuuksia on mahdollisuus parantaa merkittävästi mm. vakuusarvon muodostamisen avulla.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 43 500 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu lähes 100 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN