´

AJANKOHTAISTA

23.06.2014

Pekka Peltomäki Turun Sanomissa: Suomen asuntopoliittiset haasteet

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Peltomäki kirjoittaa Turun Sanomissa 28.3.2014 Suomen asuntopoliittisista haasteista:

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry selvitti tämän vuoden helmikuussa 600 kansalaiselta ja 89 kuntapäättäjältä, mitkä ovat Suomen keskeisimmät asuntopoliittiset haasteet. Asiasta oltiin harvinaisen yksimielisiä. Yli 80 prosenttia sekä kansalaisista että kuntapäättäjistä pitää suurimpina asuntopoliittisina haasteina korkeita asumiskustannuksia sekä pulaa kohtuuhintaisista asunnoista.

Pula kohtuuhintaisista asunnoista kasvukeskuksissa eriarvoistaa ja hidastaa talouskasvua. Vaikka uusia asuntoja rakennetaan kaiken aikaa, kasvaa asuntojen kysyntä vielä nopeammin ja asuntojen hinnat karkaavat käsistä. Myös IMF:n tuoreen maaraportin mukaan pula kohtuuhintaisista asunnoista hidastaa jo koko Suomen talouskasvua.

Miten nämä haasteet voitaisiin sitten taklata? Tutkimukseen vastanneista kuntapäättäjistä jopa 84 prosenttia olisi valmiita tiivistämään kuntien välistä yhteistyötä, jotta kohtuuhintaisia asuntoja voitaisiin rakentaa lisää. Lisäksi valtaosa oli sitä mieltä, että valtion tukea tulisi lisätä kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi ja asumisoikeusasumisen tuotantorajoitukset tulisi poistaa.

Lue koko kolumni täältä.


VALITSE AJANKOHTAINEN