´

AJANKOHTAISTA

25.05.2021

Oulussa on Suomen edullisimmat asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasumisen suosio on kasvanut Oulussa jo kolmena vuonna peräkkäin. Asumisoikeusasuminen on Oulussa erittäin edullinen asumismuoto, sillä sen kuukausittaiset kulut ovat pienemmät kuin asumisoikeusasunnoissa muualla Suomessa tai vapaarahoitteisilla vuokramarkkinoilla.

Oulussa on yhteensä 1777 asumisoikeusasuntoa eri puolilla kaupunkia. Asuntojen kysyntä on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana, ja kaupungin suurimmat toimijat saivat viime vuoden aikana yhteensä reilut 1400 asuntohakemusta.

Kaupungin kolme suurinta asumisoikeusasuntoja omistavaa ja rakennuttavaa yhteisöä ovat TA-Asumisoikeus Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Avain Asumisoikeus Oy.

Asumisoikeusasuminen on Oulussa hyvin edullinen asumismuoto. Asuntojen kuukausittainen käyttövastike per neliö on Suomen pienin. Asumisoikeusasuminen on edullista myös verrattuna vuokra-asumiseen, sillä vapaarahoitteiset vuokrat ovat keskimäärin 23,4 prosenttia korkeampia kuin asumisoikeuden kuukausittainen käyttövastike. Ero ARA-vuokriin on 8,5 prosenttia asumisoikeusasumisen hyväksi.

Asumisoikeusasuminen on toimiva asumismuoto monenlaisissa elämäntilanteissa oleville asukkaille. Oulussa on runsaasti erikokoisia asumisoikeusasuntoja yksiöistä isoihin perheasuntoihin.

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumista vakaampi ja edullisempi vaihtoehto, mutta ei sido asukasta samalla tavalla kuin omistusasuminen. Asumisoikeusasuntoon pääsee myös kiinni huomattavasti pienemmällä summalla kuin omistusasuntoon.

Kuntien mahdollistettava kohtuuhintainen asuminen

Kohtuuhintainen asuminen on syytä nostaa puheenaiheeksi lähestyvien kuntavaalien alla. Asumisoikeus tarjoaa kuntalaisille kohtuuhintaista ja turvallista asumista. Lisäksi se ehkäisee alueiden segregoitumista ja mahdollistaa omalta osaltaan työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden eri paikkakunnilla. Asumisoikeusasuminen on osoittanut toimivuutensa Suomessa, ja se on vastaus myös 2020-luvun asumisen haasteisiin.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisessa. Kunnassa tulisi olla monipuolinen asuntotarjonta, josta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisille kotitalouksille riippumatta kotitalouden koosta, asukkaiden iästä tai tuloista ja varallisuudesta.

”Kuntien tulisi omissa asumisen ja maankäytön suunnitelmissaan määritellä tavoitteelliset osuudet uudistuotannossa eri hallinta- ja rahoitusmuodoille. Uudistuotannosta asumisoikeusasumisen osuuden tulisi olla vähintään 15–20 prosenttia riippuen kaupungin asuntokannasta ja markkinatilanteesta”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

”Vastaavanlaisia periaatteita tulisi käyttää myös yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja tontinluovutuksessa, jotta voidaan välttää asuinalueiden segregoitumista ja siihen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tämä edellyttää, että myös yksittäisillä alueilla on tarjolla erilaisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja, ja tätä tavoitetta edistetään kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin”.

Lisätietoja:
Jari Riskilä
Puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
Toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
puh. 040 756 3817, jari.riskila(at)asuntosaatio.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN