´

AJANKOHTAISTA

15.04.2019

Liikkumisen kehittäminen on asumisen kehittämistä

Asuntosäätiö on mukana Vantaan Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa kehittämässä asumisen palveluita tulevaisuuden tarpeisiin. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pilotoidaan uudenlaisia liikkumisen muotoja, jotta asuminen olisi joustavaa ja ekologista.

Asuntosäätiö-konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson on jakanut kokemuksiaan omasta autosta luopumisesta Asuntosäätiön Kotimaisema -lehdessä sekä uskoo, että merkittävä osa kaupunkilaisista selviää arjesta vaikkei omistaisi autoa.

Aluekehittäminen on yksi Asuntosäätiön perustehtävistä. Tänä päivänä aluekehittämiseen kuuluu olennaisena osana asumisen palveluiden, kuten asukkaiden arkeen kuuluvien liikkumisen ratkaisujen kehittäminen.

- Liikkuminen ja asuminen nivoutuvat tulevaisuudessa yhä tiiviimmin yhteen sekä asumisen laadun kehittämisen että hiilijalanjäljen osalta. Asuntosäätiön tahtotila on näissä asioissa vastata tulevaisuuden haasteisiin edelläkävijän tavoin, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson.

Asuntosäätiön etuna on, että asunnot on aina pyritty rakennuttamaan hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Asuntosäätiö-konsernin omistamia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja on Aviapoliksen suuralueella sekä sen läheisyydessä lähes 1000 huoneistoa ja pääkaupunkiseudulla Asuntosäätiö-konsernin omistamista yli 17 000 asunnosta sijaitsee noin puolet.

- Liikkumiseen liittyy kuitenkin erilaisia haasteita ja tästä syystä koemme Liikennelabra-hankkeeseen osallistumisen merkittäväksi. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia liikkumisen ratkaisuja hankkeen myötä syntyy, toteaa Salomonson.

Osana Liikennelabra-hanketta pilotoidaan erilaisia liikkumisen ratkaisuja. Esimerkiksi Vantaan asukkaista osaa on haastettu testaamaan App2Day-kimppakyytisovellusta. Huhtikuun lopulla järjestettävän asukasillan yhteydessä demonstroidaan Siemensin kanssa yhteistyössä puhelinsovelluksella käytettävää palvelua, joka helpottaa jokapäiväistä liikkumista yhdistämällä joukkoliikenteeseen muita kulkumuotoja kuten ns. kutsuohjattua liikennepalvelua.

Asuntosäätiöllä on jo toteutettuna hiilijalanjälkeä pienentäviä, jakamistaloutta hyödyntäviä liikkumisratkaisuja. Viime vuonna Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) teki yhteistyösopimuksen Liikennevirta Oy:n (Virta) kanssa. Sopimus mahdollistaa sähköauton latauspalvelun Asokodin asumisoikeusasukkaille 31 paikkakunnalla. Myös Asuntosäätiön vuokra-asukkailla on mahdollisuus sähköautojen latauslaitteisiin.

Asukkailla tarjotaan myös yhteiskäyttö- ja vertaisautoiluun liittyviä asiakasetuja. Tällä hetkellä tarjolla on City Car Clubin autot pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi asukkaita rohkaistaan kokeilemaan vertaisautoilua, jossa yksityisautoilijat voivat vuokrata autoaan esimerkiksi naapurille tai naapurilta. Vertaisautoilun mahdollistaa ”autojen Airbnb:nä” tunnettu Blox Car-palvelu, joka palkittiin viime syksyn Slushissa parhaasta kestävää kehitystä tukevana palveluna ja tähtää kuluvan kevään aikana joukkorahoitukseen.

Blox Car-palvelua käyttävät voivat halutessaan hyödyntää myös Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan Asoliiterin älylukkoa, johon auton omistaja voi jättää auton avaimen autoa vuokraavaa varten. Asoliiteri on viime vuonna Vuoden isännöintiteko -palkinnon voittanut kierto- ja jakamistaloutta tukeva palvelu, jonka kautta asukkailla on mahdollisuus vuokrata kustannustehokkaasti esimerkiksi kodin sähkötyövälineitä ja puhdistuslaitteita ns. 24/7-periaatteella.

- Haluamme kehittää ennakkoluulottomasti toimintaamme ja tässä yhteydessä kehittää asioita esimerkiksi innovatiivisten start up -yritysten kanssa. Meillä on omistuksessamme miljoonan neliön asuntokanta ja sen myötä toimemme vaikuttavat laajasti, painottaa Salomonson.

 

Yhteyshenkilöt
 

Tom Salomonson, myynti- ja markkinointijohtaja 
020 161 2276 
tom.salomonson@asuntosaatio.fi 

Ilona Yrjölä, viestinnän asiantuntija 
020 161 2222 
ilona.yrjola@asokodit.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN