´

AJANKOHTAISTA

12.12.2019

Korjausrakentamisen uudesta toimintamallista apua korjausvelan taittamiseen

Asokodit, Espoon Asunnot ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) löivät viisaat päänsä yhteen Parempi korjausrakentamien -hankkeessa.

Tulevaisuudessa keittiöremontti voi onnistua jo kahdessa päivässä. 

Vuonna 2018 käynnistyneessä hankkeessa kiinteistönomistajat kehittivät uuden toimintamallin korjausrakentamiseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. PBI Research Instituten kuratoiman hankkeen rahoitus saatiin Business Finlandilta.

– Monia kiinteistönomistajia yhdistää tarve löytää ja kehittää malleja, joilla heidän kiinteistökantojensa korjauksia voidaan suorittaa nykyistä korkeammalla tuottavuudella. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että korjaukset suoritetaan nopeammalla aikataululla sekä laadukkaasti ja asukaskeskeisesti. Kiinteistönomistajat voivat yhdessä edesauttaa rakentamisen muutosta parempaan suuntaan luomalla kysynnän uusille toimintamalleille, kertoo PBI Research Instituten Joakim Sjöblom.

Uuden toimintamallin benchmarkina toimivat teknologiateollisuudessa hyväksi todetut ratkaisut. Uudessa mallissa hyödynnetään teollisia prosesseja, jotka mahdollistavat työn etenemisen ja valmistumisen uudenlaisen mittaamisen. Tällöin laajamittaisetkin korjaukset voidaan toteuttaa lyhyessä ajassa, laadusta säästämättä. Digitaalisaation ansiosta esimerkiksi työn reaaliaikainen seuranta, ohjaus ja laadunvalvonta paranevat entiseen nähden. Toimintamallissa ammattilaiset voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa, kun työtä tuetaan ulkopuolelta.

Uutta toimintamallia pilotoitiin kolmessa korjauskohteessa vuoden 2019 aikana. Jokainen kiinteistönomistaja oli positiivisesti yllättynyt oman kohteensa tuloksista. Uudessa mallissa muun muassa asukkaiden asumishaitta väheni ja kiinteistöjen elinkaaren kokonaiskustannukset laskivat.

Viihtyvyysremontti kymmenessä päivässä 

Asokodeille uusi toimintamalli tuli kreivin aikaan, sillä yritys käynnistää kohteissaan ensi vuonna mittavat viihtyvyysremontit. Remontoitavia kohteita on 700 kappaletta 31 eri paikkakunnalla, joista suurin osa on rakennettu 90-luvulla. Kiinteistöt on korjattava ennen kuin ne ovat 30 vuoden iässä, joten tavoitteena on remontoida 50 kohdetta vuodessa korjausvelan taittamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että välittömät työllisyysvaikutukset tulevat olemaan noin 4 500 henkilötyövuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Useiden kiinteistönomistajien kanssa olemme puhuneet uudesta toimintamallista ja kaikki ovat olleet ihmeissään sen haastavista tavoitteista. Osa on epäillyt, että mitenköhän malli toimii toteutusvaiheessa. Ilokseni voin todeta, että meidän pilottikohteessa malli on tähän mennessä toiminut erinomaisesti, sanoo Asokotien rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Asokotien pilottikohteessa, Keravan Hilparipolulla, asuntokohtaiset viihtyvyysremontit toteutetaan kymmenessä päivässä. Remontissa uusitaan märkätilat, keittiöt, lattiapinnat, väliovet ja kiintokalusteet. Remontoitujen asuntojen asukaspalaute on ollut positiivista ja yhteistyö urakoitsijan, Renevon, kanssa on sujunut mallikkaasti.

Tulevaisuuden tavoite: keittiöremontti kahdessa päivässä

Espoon Asuntojen ensimmäinen uudella mallilla tehty remontti on juuri saatu päätökseen, ja Soukankaari 4:n asukkaat ovat päässeet laittamaan astiat paikoilleen uusituissa keittiöissään. Jos keittiöremontin läpivientiin vielä tämän vuoden alussa varattiin kymmenen työpäivää, niin uudella toimintamallilla remonttiin käytetty aika saatiin puristettua keskimäärin viiteen päivään. Tulevaisuuden tavoite on vieläkin kovempi: keittiöremontti kahdessa päivässä.

– Pilottikohde onnistui aikataulullisesti ja laadullisesti hyvin, myös asukkaat olivat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Tärkein anti oli kuitenkin käytännön kokemus. Se antoi meille arvokasta tietoa niistä osa-alueista, joita meidän on tarpeen vielä työstää, jotta me ja asukkaat saamme kaiken hyödyn irti uudesta toimintamallista. Jo pilotti oli siinä määrin lupaava, että näemme hyvät mahdollisuudet laajentaa uusi toimintamalli muihinkin remontteihin keittiön lisäksi, sanoo isännöintijohtaja Aki Moilanen.

Yhteyshenkilöt
 

Rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori 
Asuntosäätiö 
p. 020 161 2272 
turkka.keravuori(a)asuntosaatio.fi 

Isännöintijohtaja Aki Moilanen 
Espoon asunnot 
p. 09 3544 5000 
aki.moilanen(a)espoonasunnot.fi

Kuvat
 
Tulevaisuudessa keittiöremontti voi onnistua jo kahdessa päivässä. 
Lataa
Lisätietoa julkaisijasta Asokodit
 
Asokodit 
Leankatu 3
00240 Helsinki

020 161 2280
https://www.asuntosaatio.fi/

Asuntosäätiö-konserni on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Asuntosäätiön tarkoituksena on ollut perustamisestaan (1951) saakka työskennellä yleisen asumistason kohottamiseksi eikä sen tarkoituksena ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu. Asuntosäätiön suurin tytäryhtiö Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) omistaa yli 16 000 asuntoa 31 paikkakunnalla. Konsernin toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa.


VALITSE AJANKOHTAINEN