´

AJANKOHTAISTA

24.10.2018

Kohtuuhintainen asuminen – toimivan yhteiskunnan perusedellytys

Kaupungistuminen etenee Suomessa voimakkaasti. Viime vuosina tapahtunut kaupunkien kasvu on ollut ripeintä sitten 1960-luvun. Pääkaupunkiseudulle muuttaa joka päivä kymmenittäin uusia asukkaita.

Kaupungistumisen myötä asuntojen hinnat nousevat ja syntyy pulaa erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista. Tällä hetkellä suomalaisen asumisen keskeisin haaste onkin korkeat hinnat erityisesti kasvukeskuksissa. Vaarana on, että asuntojen hinnat karkaavat erityisesti palvelualojen työntekijöiltä, mikä vähentää työn perässä tapahtuvaa liikkuvuutta, ja sitä myötä heikentää työllisyyttä, talouden dynamiikkaa ja kaupunkikehitystä.

Palvelualojen työpaikat syntyvät erityisesti keski- ja matalapalkka-aloille. Kaupungit toimivat yhä enemmän 24/7 ja palvelualan työajat ovat epäsäännöllisiä. Sen lisäksi, että asumisen tulisi olla kohtuuhintaista, asuntojen tulee sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta nosti esille asuntojen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelman 9.10.2018 julkaistussa mietinnössään. Valiokunnan mukaan kohtuuhintaista valtion tukemaa vuokra-asuntokantaa tulee lisätä pääkaupunkiseudulla ja niillä kasvavilla seuduilla, joilla vuokra-asunnoista on kysyntää pitkällä tähtäyksellä. Tässä tulisi kuitenkin varoa liian suuria alueellisia ja korttelikohtaisia keskittymiä ja liian yksipuolisia asuntokokoja.

Asumisoikeusasuminen on toimiva ratkaisu kohtuuhintaisen asumisen ja työvoiman liikkuvuuden haasteisiin. Asumisen kustannukset ovat kohtuuhintaiset vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin verrattuna. Tämän vahvistavat myös ARA:n säännöllisesti julkaisemat tilastot.  Asumisoikeusasunto on helppo hankkia ja siitä on vaivatonta luopua. Se ei sido samalla lailla kuin omistusasunto, mutta asuminen on turvatumpaa kuin vuokra-asunnossa. Lisäksi asumisoikeudessa vastikkeet muuttuvat hillitysti ja asukas on varma siitä, että asumisoikeusmaksun saa takaisin nopeasti, kun haluaa vaihtaa asuntoa.

Jotta asumisoikeusjärjestelmä voisi osaltaan helpottaa elinvoimaisen ja terveen yhteiskunnan kehittymistä, tulee järjestelmän toimintaympäristön olla vakaa ja alan toimijoilla olla hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää vanhoja asuntoja sekä tuottaa uusia asuntoja. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä ja yli vaalikausien kantavaa asuntopolitiikkaa.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisessa. Kaavoituksella voidaan välttää yhdentyyppisten asuntokeskittymisen syntymistä ja ehkäistä segregaatiota. Asumisoikeusasuminen on toiminut hyvänä keinona myös tässä yhteydessä.

Kohtuuhintainen asuminen on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Asumisoikeusasuminen on toimivaksi järjestelmäksi, jonka avulla voidaan hyvin vastata myös 2020-luvun haasteisiin.

Seuraavan hallituksen tulisikin vakavasti pohtia asumisoikeusasumisen nostamista yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi kasvukeskusten asunto-ongelmiin. Koska asuntopolitiikka vaikuttaa niin keskeisesti moneen yhteiskunnan osa-alueeseen, tulisi kevään 2019 vaalien jälkeen perustettavassa hallituksessa olla poikkihallinnollisesti toimiva kaupunkikehityksen ja asumisen ministeri.

 

Maarit Toveri, puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry


VALITSE AJANKOHTAINEN