´

AJANKOHTAISTA

23.08.2020

HS:n mielipide 23.8.: Asumisoikeusasumisella on kova kysyntä

Pääkirjoituksessa (HS 19.8.) todettiin, että omistus- ja vuokra-asumisen välimuodot eivät ole yleistyneet Suomessa.

Omistus- ja vuokra-asumisen väliin asettuvalla asumisoikeusasumisella on erittäin suuri kysyntä kasvukeskuksissa, joissa asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat selvästi vuokria edullisempia. Esimerkiksi Helsingissä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi, ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat tutkitusti 46 prosenttia kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen vastikkeet.

Asumisoikeusasumisen yleistymisen esteenä ei ole kysyntä vaan se, ettei asumisoikeusasuntoja päästä rakennuttamaan niin paljon kuin kysyntä edellyttäisi.

Valtiovarainministeriö on aina suhtautunut 30-vuotiseen asojärjestelmään nuivasti asuntojen jakoperusteiden takia. Järjestelmässä asuntoja voi hakea kuka tahansa. Alle 55-vuotiaita koskevat varallisuusrajat, mutta muuten asunnot jaetaan kunnalta saatavan järjestysnumeron perusteella. Asuntoja ei siis jaeta tarveharkintaisesti, ja siksi ministeriössä ajatellaan, että valtion tukea ei tulisi käyttää mallin edistämiseen.

Asuntomarkkinoita on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena. Kynnys siirtyä kunnan vuokra-asunnosta joko suoraan omistusasuntoon tai vapaarahoitteiseen vuokra-asuntoon on usein liian korkea. Asumisoikeusasunnot synnyttävät osaltaan vaihtuvuutta valtion tukemiin vuokra-asuntoihin ja vapauttavat niitä heikoimmassa asemassa oleville.

Asumisoikeusasuminen on täydellinen täsmäase asuntomarkkinoiden haasteisiin. Se on hintasäänneltyä kohtuuhintaista asumista, joka mahdollistaa kasvukeskusten tarvitsemien palvelualan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asumisen lähellä työpaikkoja. Asumisoikeusasunnot monipuolistavat asuntotarjontaa ja ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota.

Asumisoikeusasunnot ovat valtiolle edullisin tapa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää. Valtion takausvastuu on kymmenen prosenttia pienempi kuin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, eikä käynnistysavustusta makseta. Asumisoikeusasuntojen rakennuttamista tuleekin ripeästi vauhdittaa, jotta näitä laadukkaita asukkaille ja yhteiskunnalle hyödyllisiä asuntoja olisi enemmän.

Jari Riskilä

Asuntosäätiön Asumisoikeus oy:n toimitusjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n hallituksen puheenjohtaja


VALITSE AJANKOHTAINEN