´

AJANKOHTAISTA

25.02.2021

Esa Kankaisen blogi: Juhlavuonna tarkastelemme asumista eri teemojen kautta

Asuntosäätiö täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Aloitimme juhlavuoden käynnistämällä tammikuussa artikkelisarjan, jossa käsitellään sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan kannalta tärkeitä teemoja. Historiamme lähtee kodin tärkeyden ymmärtämisestä, siksi aloitimme tuomalla esiin kodin merkitystä niin sosiologian, sisustamisen kuin asukkaiden näkökulmasta katsottuna.

Viimeisimmässä artikkelissa tuodaan elävästi esiin asukkaiden kertomana, millaista elämä oli Tapiolassa vuosikymmeniä sitten. Samalla kerrotaan kiteyttäen siitä, miten perustajärjestöt linjasivat tehtäväksemme hyvien kotien tuottamisen lisäksi viihtyisien asuinalueiden luomisen.

Sitä tehtävänantoa ovat säätiöläiset noudattaneet vuosikymmenestä toiseen ja haluankin tässä yhteydessä kiittää niin nykyisiä kuin entisiäkin työntekijöitämme. Jokaisen panos on ollut ja on tärkeä. Tiedän henkilöstömme myös ymmärtävän, että emme rakennuta ja omista vain asuntoja vaan teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Turvallinen koti ja asuinympäristö luovat yhä ihmiselle perustan hyvään elämään ja vastuullisena kansalaisena toimimiseen.

Vaikka juhlavuoden artikkeleissa on aina ripaus historiaa läsnä, ne luotaavat myös tulevaisuuteen. Historia on tärkeä tekijä nykyisyyden ymmärtämiseen ja uuden luomiseen. Tulemme käsittelemään artikkeleissa niin asunto- ja aluesuunnittelua, ilmastokysymyksiä, segregaatiota, yhteisöllisyyttä, työelämää kuin myös asuntopolitiikkaa.

Haluamme korostaa asumisen vaikutuksia laajasti koko yhteiskuntaan ja toisin päin. Hyvä asuminen syntyy monen eri tekijän summana ja siksi se vaatii pitkäjänteistä työtä monella sektorilla. Se vaatii myös monen toimijan keskeistä yhteistyötä. Meidänkin onnistumisten takana on aina ollut suuri joukko erinomaisia kumppaneita ja tiivistä vuorovaikutusta, josta erikseen haluan nostaa esiin asukkaiden kanssa tehdyn yhteistyön. Asukkaat ovat asukashallinnon kautta tuoneet toimintaamme tärkeän käyttäjänäkökulman.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mahdollistamassa sen, että omistuksessamme on jo noin 18 000 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa sekä sen, että olemme saaneet toteuttaa myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja kehittää monia asuinalueita Tapiolan jälkeenkin.

Noin kahden viikon välein julkaistavat artikkelit ovat luettavissa verkkosivuillamme. Toiveenamme on, että ne herättävät keskustelua lukijoiden omissa piireissä ja kannustavat pohtimaan, miten kukin taho voi kehittää omalta osaltaan asumista tulevaisuuden tarpeisiin. Kuten sanottua, asumisen aihe koskettaa jollain lailla kaikkia ihmisiä, jos ei alan toimijana niin asukkaana.

Vuoden aikana osallistamme asukkaitamme ja sidosryhmiämme juhlimaan kanssamme 70-vuotista taivaltamme. Juhlavuosi huipentuu syksyllä. Toiveenamme on, että pääsisimme jollain tavoin juhlistamaan pyöreitä vuosiamme kasvotusten kanssanne, mutta se on luonnollisesti koronatilanteesta kiinni. On tärkeää antaa arvoa historialle, joka on luonut vankan perustan nykyiselle ja myös tulevalle toiminnallemme.

Yhteyshenkilöt
 
 
Esa Kankainen 
Toimitusjohtaja 
Asuntosäätiö sr. -konserni
 
VALITSE AJANKOHTAINEN