´

AJANKOHTAISTA

18.05.2021

Esa Kankaisen blogi: Asukashallinto vaatii joustavuutta ja selkeyttä

Lakia yhteishallinnosta ollaan uudistamassa, mikä on erittäin hyvä asia. Lain voimaan astumisesta on kulunut yli 30 vuotta ja aika on ajanut lain ohi erityisesti asukkaiden osallistamisen keinojen osalta.

Asukkaiden osallistaminen on keskeinen tekijä, kun halutaan, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan asumiseensa. Jos 90-luvulla osallistamiseen riitti järjestää pihatalkoot tarjoiluineen, tänä päivänä ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat niin monet tekijät, että talkoo- tai asukaskokousperinnettä uhkaa näivettyminen.

Tarvitaan uusia keinoja saada ihmisiä kiinnostumaan talojen asioista. Kun ihmisten arki pyörii jo muutenkin digitaalisen tiedon äärellä, on luonnollista, että myös asukashallinnon täytyy olla mahdollista hyödyntää samoja kanavia. Kannatamme lämpimästi tämän suuntaisia uudistuksia lakiin.

Ennen kaikkea halusimme lakilausunnossamme korostaa joustavuutta asukashallinnon rakenteiden suhteen. Joustavuus antaa mahdollisuuden eri kokoisille toimijoille tuottaa laadukasta asukashallintoa ja tarvittaessa myös selkeästi pidemmälle menevää, kuten meillä on tehty.

Meillä Asuntosäätiössä on pitkät perinteet asukashallinnosta. Olimme 50-luvulla asukkaiden osallistamisen edelläkävijöitä, kun otimme heidät mukaan suunnitteluun, jotta pystyisimme tuottamaan asukkaiden tarpeita vastaavia asuntoja ja taloja.

Osallistamisen tarpeesta lähti aikoinaan myös Tapiolan asukkaita palvelevan asukastiedottamisen idea, kun säätiö vuonna 1954 perusti Tapiola Tänään -lehden. Se on sittemmin tullut tunnetuksi palkittuna kaupunkilehtenä nimellä Länsiväylä.

Olemme muutenkin toteuttaneet monipuolista asukashallintoa jo ennen kuin laki yhteishallinnosta astui voimaan kesällä 1990. Olemme ymmärtäneet, että asukkaat ovat voimavara, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaiden viihtyvyys ja tyytyväisyys on lähtökohta, jonka avulla pystymme varmistamaan, että asuntomme pysyvät kysyttyinä pitkään.

Tuleva lakiuudistus toivon mukaan antaa jatkossakin hyvät edellytykset asukashallinnon jouhevalle toteuttamiselle. Vaikka toimintaan tarvitaan tiettyä rakenteellista joustoa, tarvitaan tietyissä asioissa selkeyttämistä ja täsmällisempää määrittelyä.

Esimerkiksi yhtiöiden tiedottamisvelvoitteet ja asukkaiden tiedonsaantioikeudet täytyy määritellä hyvin, jotta lakia pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Toivottavaa myös on, että vaaditut tiedot ovat asukkaiden oikeuksien toteuttamisen kannalta relevantteja ja olennaisia.  

Läpinäkyvä tiedottaminen on kaiken a ja o myös asukashallinnossa. Riittävän tiedonsaannin ja hyvän vuorovaikutuksen avulla asukkaat pääsevät vaikuttamaan, vaikka yhtiön vastuulle kuuluukin tehdä taloudellisen toiminnan kannalta keskeiset päätökset. Yhtiö kantaa myös vastuun kaikesta toiminnasta.

Asukashallinto ei ole pelkästään pehmeiksi luokiteltujen asioiden kuten yhteisöllisyyden kehittämistä varten, vaan parhaimmillaan tehokas työkalu kaiken toiminnan eteenpäin viemiseksi. Näin me olemme Asuntosäätiössä asukashallinnon aina nähneet ja toivomme sen olevan mahdollista myös sitten, kun uusi laki saadaan eduskunnasta ulos.

Yhteyshenkilöt
 
 
Esa Kankainen 
Toimitusjohtaja 
Asuntosäätiö sr. -konserni

VALITSE AJANKOHTAINEN