´

AJANKOHTAISTA

25.09.2018

Elämäntilanteen muuttuminen ja pyrkimys alentaa elinkustannuksia ovat keskeisimmät syyt hakea asumisoikeusasuntoa

Tiedote 25.9.2014

Asumisoikeusasuntoa jonottavien henkilöiden keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan keskeisimmät syyt hakea asumisoikeusasuntoa ovat oman elämäntilanteen muuttuminen sekä pyrkimys alentaa elinkustannuksia. Elämäntilanteen muutos on keskeinen syy 36 prosentille ja halu alentaa elinkustannuksia 32 prosentille vastaajista. Kolmanneksi keskeisin syy hakea asumisoikeusasuntoa on tarve saada lisää asumistilaa (23 % vastaajista).

Asumisoikeusasuntoa hakevat arvostavat viihtyisää kotia (66 % vastaajista) ja asunnon käytännöllisyyttä (53 %). Myös yksityisyys ja oma rauha (39 %), asuinympäristön ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet (39 %) sekä turvallisuuden tunne (34 %) koetaan keskeisiksi asioiksi asuntoa valittaessa. Suosituimmat asumismuodot ovat kerrostalo ja rivitalo ja kiinnostavin asuntotyyppi on kaksio.

Tutkimuksen pohjalta asumisoikeusasukkaat ryhmiteltiin viiteen asukasprofiilin. Nämä ovat harrastavat aikuiset, lapsettomat aikuiset, kustannustietoiset, kasvavat lapsiperheet sekä viihtyisyyttä ja turvaa hakevat.

– Asumisoikeusasuntojen asukkaat ovat läpileikkaus suomalaisista. Suurin yhdistävä tekijä on muuttunut elämäntilanne. Lapset ovat muuttaneet pois kotoa, lapsia on tullut lisää tai on tullut muu suuri elämänmuutos kuten avioero tai muutto toiselle paikkakunnalle. Melko moni haluaa myös pienentää asumiskuluja ja panostaa esimerkiksi matkailuun tai harrastuksiin. Asumisoikeusasunto on pysyvä ja turvallinen asumismuoto ilman sitoutumista suureen pankkilainaan, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri.

Tutkimuksessa kysyttiin asumisoikeusasuntoa jonottavien mielipiteitä mm. asumiseen liittyvistä arvostuksista, asumisoikeusasunnon hakemisen syistä ja suosituimmista asumismuodoista. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä toukokuussa 2014 ja siihen vastasi 1283 henkilöä, jotka jonottavat asumisoikeusasuntoa.

Lisätietoja:

Maarit Toveri, varapuheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi, puh. 0500 103 888

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Yhdistykseen kuuluu isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt. Niiden omistuksessa on yli 95 % kaikista Suomen lähes 40 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 80 000 asukasta. Lisätietoja: www.asumisoikeus.fi

 


VALITSE AJANKOHTAINEN