´

AJANKOHTAISTA

06.10.2020

Asuntosäätiö mukana PlanCity-hankkeessa: Tavoitteena lisätä ketteryyttä kaupunkikehitykseen

Maankäytön prosessien kehittäminen nopeuttaisi asuntojen rakennuttamista ja alueiden valmistumista sekä vaikuttaisi asumisen hintaan. Asuntosäätiö on mukana Tampereen yliopiston PlanCity-tutkimushankkeessa, jossa tavoitellaan suomalaisen maankäytön suunnitteluprosessin tehostamista.

PlanCity on Tampereen yliopiston tutkimushanke, jonka tavoite on korkealla. Kolmivuotisen hankkeen toivotaan mullistavan suomalaisen maankäytön suunnitteluprosessin, joka ei vastaa enää tämän päivän tarpeita. Kaavoitukseen kuluu tällä hetkellä kolmesta viiteen vuotta.

– Asuntosäätiö haluaa olla mukana kehityshankkeissa, joilla luodaan kaupunkikehityksen tulevaisuutta. Tuomme hankkeeseen oman vahvan aluekehittäjän kokemuksemme ja toivomme saavamme oivalluksia erityisesti varhaiseen hankekehitykseen. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää. Pystymme vertailemaan toistemme hyviä käytäntöjä ja luomaan uusia kaikkien hyödyksi, painottaa hankekehitysjohtaja Katariina Haigh Asuntosäätiöstä.

Suunnitteluprosessin nykykäytännöt aiheuttavat pahimmillaan päällekkäistä työtä ja tuovat turhia kustannuksia, jotka koituvat sekä veronmaksajien että asukkaiden maksettavaksi.

– Kaikki osapuolet haluaisivat ketteryyttä, mutta ketterien toimintamallien oivaltaminen ja toisaalta muutoksen tekemisen rohkeus ovat ymmärrettävästi haaste isoissa projekteissa. Toivomme, että PlanCity-hanke tuo keskustelunavauksia, joiden kautta päästään tekemään tarvittavia muutoksia, toteaa Haigh ja korostaa, että ketteryyden lisääminen toisi etuja kaikille.

– Pystyisimme mitoittamaan omat resurssimme tehokkaammin ja määrittelemään helpommin tuotantotavoitteemme sekä myös pitämään niistä paremmin kiinni. Voisimme myös viestiä asukkaille luotettavammin, milloin asuntoja olisi tarjolla ja mihin hintaan. Asumisviihtyisyyttä lisäisi olennaisesti myös se, että alueet pystyttäisiin rakentamaan nopeammin valmiiksi, perustelee Haigh.

PlanCity-tutkimushankkeen kantavana ideana on tuoda yksityinen sektori tiiviimmin mukaan maankäytön suunnitteluun. Asuntosäätiöllä on pitkäaikainen kokemus kumppanuudesta kuntien kanssa kaavoitushankkeissa.

– Kumppanuuskaavoitushankkeissa Asuntosäätiö on toiminut projektijohtovastuussa ja tehnyt kaupungin virkakoneiston kanssa vuorovaikutuksessa esityksiä siitä, millainen kaava olisi paras mahdollinen. Olemme iloisia siitä, että osaamiseemme on luotettu ja näkemyksemme on yleensä otettu hyvin huomioon. Tuota osaamista pystymme nyt hyödyntämään myös PlanCity-hankkeessa, kertoo Haigh.

Asuntosäätiön lisäksi PlanCity-hankkeessa ovat mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Hartela-Yhtiöt Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Lujatalo, Senaatti-kiinteistöt, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS ja Tampereen vuokratalosäätiö.

Lisätietoa: Hankekehitysjohtaja Katariina Haigh, p. 050 529 0190, katariina.haigh@asuntosaatio.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN