´

AJANKOHTAISTA

24.05.2021

Asumisoikeusasumisen suosio kasvaa Turussa – kysynnän ennakoidaan jatkuvan korkeana

Asumisoikeusasumisen kysyntä kasvaa Turussa jatkuvasti. Markkinatilanne on toistaiseksi tasapainoinen, mutta kysynnän ennakoidaan kiristyvän lähivuosina. Asumisoikeusasumiselle olisikin hyvä määritellä tavoitteellinen osuus uudistuotannosta.

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on jatkuvassa kasvussa Turussa. ARAn markkinatutkimuksen 2/2020 mukaan asumisoikeusasuntojen markkinatilanne on kiristymässä Turun lisäksi myös muissa suurissa kaupungeissa.

Turussa suurimmat asumisoikeusasuntoja omistavat ja rakennuttavat yhteisöt ovat Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy. Ne saivat vuonna 2020 yhteensä reilut 3100 asuntohakemusta.

Asumisoikeusyhtiöt ennakoivat kysynnän myös jatkuvan korkeana lähivuosina. Kulunut vuosi on ollut asuntomarkkinoilla poikkeuksellinen ja se nosti ennätyslukemiin myönnetyt järjestysnumerot, joilla asuntoja haetaan. Turussa ja Turun alueen ympäristökunnissa järjestysnumeroita haettiin viime vuoden aikana 5833 kappaletta, mikä on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Turussa on tällä hetkellä 2453 asumisoikeusasuntoa. Uusia asuntoja on tulossa, sillä muun muassa Räntämäkeen ja Iso-Heikkilään rakennetaan parasta aikaa. Tämä kertoo omalta osaltaan myös odotettavasta markkinatilanteesta, sillä ARA hyväksyy uusia aso-hankkeita pääasiassa vain kasvukeskuksiin, joissa aso-asuntojen markkinatilanne on hyvä ja niille on odotettavissa pitkäaikaista kysyntää.

Yksi syy kysynnän kasvuun on asumisoikeusasumisen edullisuus. Turussa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat keskimäärin 23 prosenttia korkeampia kuin vastaavan asumisoikeusasunnon kuukausittainen käyttövastike. Ero ARA-vuokraan on noin 3,4 prosenttia asumisoikeusasumisen hyväksi.

Kuntien mahdollistettava kohtuuhintainen asuminen

Kohtuuhintainen asuminen on syytä nostaa puheenaiheeksi lähestyvien kuntavaalien alla. Asumisoikeus tarjoaa kuntalaisille kohtuuhintaista ja turvallista asumista. Lisäksi se ehkäisee alueiden segregoitumista ja mahdollistaa omalta osaltaan työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden eri paikkakunnilla. Asumisoikeusasuminen on osoittanut toimivuutensa Suomessa, ja se on vastaus myös 2020-luvun asumisen haasteisiin.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisessa. Kunnassa tulisi olla monipuolinen asuntotarjonta, josta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisille kotitalouksille riippumatta kotitalouden koosta, asukkaiden iästä tai tuloista ja varallisuudesta.

”Kuntien tulisi omissa asumisen ja maankäytön suunnitelmissaan määritellä tavoitteelliset osuudet uudistuotannossa eri hallinta- ja rahoitusmuodoille. Uudistuotannosta asumisoikeusasumisen osuuden tulisi olla vähintään 15–20 prosenttia riippuen kaupungin asuntokannasta ja markkinatilanteesta”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

”Vastaavanlaisia periaatteita tulisi käyttää myös yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja tontinluovutuksessa, jotta voidaan välttää asuinalueiden segregoitumista ja siihen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tämä edellyttää, että myös yksittäisillä alueilla on tarjolla erilaisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja, ja tätä tavoitetta edistetään kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin”.

Lisätietoja:

Jari Riskilä
Puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
Toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
puh. 040 756 3817, jari.riskila(at)asuntosaatio.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN