´

AJANKOHTAISTA

03.09.2021

Asumisoikeus mukana Kuntamarkkinoilla: Onko kunnassasi riittävästi kohtuuhintaisia koteja?

Asumista ja asumiseen liittyviä ongelmia tarkasteltaessa törmätään pian asumisen kalleuteen. Asuntojen hinnat ovat nousseet niin, että erityisesti isoissa kaupungeissa pienituloisilla palvelualojen ammattilaisilla ei ole mahdollisuutta hankkia asuntoa – omistusasunnosta puhumattakaan.

Omakustannusperiaatteella toimiva kohtuuhintainen asumisoikeusasunto on erinomainen vaihtoehto markkinalähtöisille asumismuodoille. Asumisoikeuden lainsäädäntökin muuttuu vuodenvaihteessa vahvistaen asukasdemokratiaa ja lisäten toiminnan läpinäkyvyyttä.

ARAn julkaisema asuntomarkkinakatsaus osoittaa, että vapaarahoitteiset vuokrat olivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 43 % ASO-asuntoja kalliimpia. Tampereella, Turussa ja Oulussa käyttövastikkeet olivat 23 % edullisempia, kuin vapaarahoitteiset vuokrat. Lähes kaikissa kaupungeissa käyttövastikkeet ovat myös keskimäärin ARA-vuokria edullisempia.

Lisää kohtuuhintaista asumista

Asumisoikeusyhteisöt toimivat omakustannusperiaatteella, jolloin rakennus- ja ylläpitokustannuksilla voidaan vaikuttaa suoraan asukkailta perittävään hintaan. Kuntapäättäjät vaikuttavat merkittävästi näihin kustannuksiin.

Toiveeni kunnille kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi:
• Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle tulisi varata vähintään 35-40 % osuus kokonaistuotannosta ja tavoitteessa tulee pitäytyä. Vapaarahoitteisia asuntoja on usein tehty tavoitteita enemmän, jolloin kysyntä kohtuuhintaiseen asumiseen on vain kasvanut.
• Tuotantotavoitteet tulee määritellä asumisoikeusasunnoille kuntakohtaisesti erikseen. Omakustannusperiaatteella toimiva ja vastikkeeltaan myös ARA-vuokraa edullisempi asumisoikeusasunto on kunnalle elinvoimaa lisäävä ja segregaatiota ehkäisevä kohtuuhintainen asuntomuoto.
• Lisää tontteja asumisoikeustoimijoille, sillä kysyntää on, mutta tontit ovat useimmiten rajoitteena. Maankäytön osalta kunnat tarvitsevat lisäksi riittävän rakentamiskelpoisen tonttivarannon useammaksi vuodeksi eteenpäin.
• Tarpeettomista ja liian yksityiskohtaisista kaavamääräyksistä tulisi luopua. Lisäksi liike- ja palvelutiloja koskevat velvoitteet tulisi poistaa kokonaan ARA-kohteilta, koska ne rahoitetaan näissä erillisrahoituksella. Erillisrahoitteiset liiketilat ovat omiaan lisäämään omistajan kustannusriskiä, jos ja kun ne eivät tule vuokratuiksi.

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) on mukana kuntamarkkinoilla, keskustelemme mielellämme kanssanne kohtuuhintaisen asumisen puolesta kunnassanne. Tule kuulolle!

Teksti on julkaistu Kuntamarkkinoiden kumppaniblogissa.

Elias Kiviranta, Avain Asunnot, myynti- ja markkinointijohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, 2. varapuheenjohtaja


VALITSE AJANKOHTAINEN