´

AJANKOHTAISTA

02.10.2019

Asukasyhteistyö vaatii tekoja

Toimitusjohtaja Jari Riskilä korosti Asokotien valtakunnallisen yhteistyöelimen, Asofoorumin avaussanoissaan yhtiön käytännön toimia asukasyhteistyön edistämiseksi. Yhtiö toteuttaa yhteishallintolain vaatimuksia laajempaa yhteistyötä asukkaiden kanssa ja on uudistanut organisaatiotaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä uskoo asukasyhteistyön voimaan. 

27.9.2019 Helsingissä kokoontunut Asofoorumi on hyvä esimerkki lain henkeä korostavasta yhteistyöstä asukkaiden kanssa. Valtakunnalliseen tilaisuuteen valitaan yksi edustaja jokaiselta 31 toimintapaikkakunnalta keväisissä asukastoimikuntien puheenjohtajien tapaamisissa.

– Myös puheenjohtajien alueelliset tapaamiset ovat lain vaatimuksia laajempaa toimintaa. Me haluamme panostaa asukasyhteistyöhön, koska se on meille tärkeä palautekanava sekä toiminnan kehittämisen työkalu, toteaa Riskilä.

Asukkaan merkitystä korostava organisaatiomuutos

Asofoorumin edustajille kerrottiin etukäteen tieto lokakuun alussa voimaan astuneesta organisaatiomuutoksesta, jossa entinen kiinteistönpito-osasto muuttui nimeltään asiakkuusosastoksi.

– Haluamme näin viestiä sekä henkilöstöllemme että asukkaille, että otamme vakavasti asiakaspalvelulähtöisen strategiamme. Se vaatii konkreettisia tekoja. Myös asukasviestintään on panostettu. Elokuussa viestinnän tukena aloitti projektiviestijä, jonka tehtävänä on muun muassa koordinoida ja toteuttaa viihtyvyysremonttien asukasviestintää, kertoi Riskilä.

Vastikään Asokodeilla aloittanut asiakkuuspäällikkö Pia Jaakola oli myös mukana tilaisuudessa esittäytymässä puheenjohtajille ja puhumassa viestinnän merkityksestä. Jaakola tulee vastaamaan jatkossa asukashallintoon liittyvistä asioista.

Riskilä toi puheenvuorossaan esiin myös muita ajankohtaisia asioita kuten tulevan vuoden vastikekehityksen. Vastikkeet nousevat ensi vuonna keskimäärin 0,14 euroa neliöltä kuukaudessa mikä vastaa noin 1,2 prosentin korotusta.

– Vastikekehitys on ollut loivaa sen jälkeen, kun Asuntosäätiö vuonna 2014 osti Asokodit. Viime vuosina Asokotien vastikekehitys on ollut jopa kuluttajahintaindeksin kehitystä hitaampaa, kertoi Riskilä.

Asofoorumissa esiteltiin puheenjohtajille myös viihtyvyysremonttien sisältöä, laajuutta ja remonttien vaatimia vastikkeiden hyvityskäytäntöjä. Ensi vuonna käynnistyvistä mittavista viihtyvyysremonteista kerrotaan kaikille asukkaille lokakuun alussa ilmestyvässä Kotimaisema-lehdessä.

Palvelukeskus uudistunut

Asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala esitteli Asofoorumin edustajille uudistunutta Palvelukeskustoimintaa ja kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvää pilottihanketta. Palvelukeskuksen osalta palvelun tuottaja vaihtui ja numero muuttui maksuttomaksi.

– Palvelutason koetaan kehittyneen, sillä nyt vastausprosentti puheluihin on 99 prosenttia. Puheluihin on vastaamassa 60 henkilöä ja apu erilaisiin asumisen ongelmatilanteisiin saadaan palvelukeskuksen kautta nopeasti. Palvelupyyntöjen toteutumista pystytään myös seuraamaan tehokkaasti järjestelmän kautta, kertoi Rintala.

Mukana tilaisuudessa ollut tamperelainen puheenjohtaja Ali Leppälahtikertoi taannoisessa asukastilaisuudessa asukkaiden olleen tyytyväisiä erityisesti palvelukeskuksen numeron muuttumiseen maksuttomaksi ja uuteen takaisinsoittopalveluun.

Kiinteistönhoito uudistumassa

Kiinteistönhoidon osalta käynnistyi tammikuussa pilottihanke Asokotien kiinteistönhoitosopimuksen uudistamiseksi. Uusia sopimusmalleja testattiin keväällä toteutetussa 81 kohteen kilpailutuksessa. Pilotin eri vaiheissa osallistettiin asukastoimikuntia kommentoimaan ja ideoimaan kiinteistönhoitosopimuksen sisältöä ja hankintamallia. Uusi sopimus otettiin käyttöön kyseisissä kohteissa 1.10.2019.

– Uudessa sopimusmallissa pyrimme selkeyteen ja päällekkäisyyksien poistamiseen sekä siihen että hinnoittelu kannustaisi asukkaita omatoimisuuteen. Olemme työstäneet mallia yhteystyössä asukkaiden kanssa. Paras kommentti asukkailta on ollut, että ensimmäistä kertaa ymmärtää, mitä huollon pitäisi kiinteistössä tehdä, kertoi Rintala.

Rintala korosti Asofoorumin osallistujille, että uutta sopimusmallia ei ole kiveen kirjoitettu, vaan sen on tarkoitus kehittyä koko ajan. Asukkaiden kommentit mallin toimivuuteen ovat siksi tervetulleita.

– Kiinteistönhoito on merkittävimpiä palveluita, joita pitää säännöllisesti kilpailuttaa. Seuraava kilpailutus on ensi vuonna ja uudet sopimukset astuvat voimaan vuosina 2020 – 2021. Lähestymme kilpailutusasiassa asukastoimikuntia ja kysymme näkemyksiä kilpailutuksen toteutukseen ja sopimuksen sisältöön. Toivomme, että ideoita tulee ja haastetta toiminnan kehittämiseen, toivoi Rintala.

Asokotien käyttöaste hyvä

Myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson esitteli tilaisuudessa asuntojen myyntiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Asokotien käyttöaste on hyvä, 98,08 prosenttia ja asukasvaihtuvuus vähäinen, 15,29 prosenttia.

 Käyttöaste on kasvanut nimenomaan asumisoikeussopimusten lisääntymisen myötä. Panostamme myyntiin aktiivisesti monella tavalla, jotta saamme asunnot asumisoikeuskäyttöön. Asuntojen vuokrausta on saatu jonkin verran vähenemään, mutta se on yhä tärkeä keino tyhjäkäyttökustannusten ehkäisemiseksi, kertoi Salomonson.

Asuntoja vuokrataan ainoastaan siinä tapauksessa, jos asuntoon ei saada myytyä asumisoikeussopimusta. Vuokrattujen asuntojen vuokrat ovat korkeammat kuin asumisoikeusasukkaiden vastikkeet ja vuokratuotto koituu kaikkien asukkaiden eduksi tasaisempana vastikekehityksenä.

Ryhmätöillä ideoita toiminnan kehittämiseen

Puolet Asofoorumin iltapäivästä käytettiin ryhmätöihin, joilla haettiin ideoita pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen, ensi kevään puheenjohtajien alueellisten tapaamisten teemoihin sekä julkilausumaan, joka tällä kertaa käsittelee yhteishallintolain tulossa olevaa uudistusta. Julkilausuma julkaistaan lokakuun alussa.


VALITSE AJANKOHTAINEN