´

AJANKOHTAISTA

08.10.2019

Asuntosäätiö pienentää asumisen hiilijalanjälkeä aktiivisesti

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuo yleistä hyvää koko Suomelle, mutta Asuntosäätiön asukkaille se tuo myös pienemmät asumisen kustannukset. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina mittavia hiilineutraalisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

Kaikille kohteille on määritelty oma lämmönsäätökäyrä, jota tarkkailemalla tekninen huolto saa nopeasti selville energiankulutuksen poikkeamat. Kuva: Satu Mali

- Olemme tehneet muun muassa Leanheatin kanssa systemaattista työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiinteistöjen energiankulutuksessa. Leanheat yhdistettynä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun kaukolämpöön on mahdollistanut, että yhtiömme kiinteistökannassa on tiputettu CO2-päästöjä noin viisi miljoonaa kiloa vuodessa, kertoo energia-asioista vastaava kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Leanheat on täysin automaattinen ja itseoppiva järjestelmä, joka optimoi reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä rakennuksia että kokonaisia rakennusryhmiä. Leanheat-lämmönsäätöjärjestelmä on otettu Asokotien taloissa käyttöön vuonna 2017 ja se lisätään kohteisiin vaiheittain. Tällä hetkellä järjestelmä löytyy jo 162 kohteesta, joissa on noin 3 700 asoasuntoa. Asuntosäätiön omistuksessa on yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa.

- Fortumin kanssa meillä on sopimus, että käytämme täysin CO2-päästötöntä kaukolämpöenergiaa. Vattenfallin kanssa olemme tehneet sopimukset vesivoiman käytöstä eli sekin on hiilineutraalia energiaa, kertoo Jalomäki.

Asukkaille yhtiön tekemät toimet näkyvät säästöinä asumisen kustannuksissa. Asuntosäätiön vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa toteutetaan omakustannusperiaatteen mukaista vuokra- ja vastikemäärittelyä.

- Esimerkiksi Espoossa asumisoikeustaloissa Leanheatin, sopimusten tarkastelun, oikeanlaisten laitevalintojen sekä korjausten avulla on saatu lämmityskulut 4,3 % matalammaksi kuin vuonna 2010, vaikka energian hinta on noussut vuosien varrella. Hyödyn säästöissä ovat saaneet asukkaat madaltuvina hoitovastikekuluina, kertoo Jalomäki.

Asuntosäätiön muita ilmastotoimenpiteitä

 1. Suurin viime vuosien ilmastoteko on ollut Asuntosäätiö-konserniin kuuluvan Asokotien kaikkien 50 öljylämmitteisen kohteen muuttaminen maalämpöön. Toimenpiteellä vähennettiin merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.
 2. Asokodit solmi ensimmäisenä kiinteistöalan isona toimijana yhteistyön sähköautojen latauspalveluita tarjoavan Liikennevirta Oy:n eli Virran kanssa.
 3. Kaikkien kohteiden päävesimittareissa on käytössä tuntimittaus. Jos vesimittari ei yön aikana pysähdy, lähtee siitä hälytys kohteen isännöitsijälle.
 4. Vesikalusteet tarkistetaan joka seitsemäs vuosi. Käyttöveden kulutus on toimenpiteiden ansiosta pienentynyt 25 % kymmenessä vuodessa.
 5. Kaikille kohteille on määritelty kohteen oma lämmönsäätökäyrä, jota tarkkailemalla tekninen huolto saa nopeasti selville energiankulutuksen poikkeamat.
 6. Asokotien kerrostalokohteissa otetaan lähivuosina käyttöön modernit huippuimurit, jotka ottavat huomioon huoneiston kosteus-, lämpötila-, ilmanmäärä-, ilmanpaine- ja VOC-kaasujen eli hiilivety-yhdisteiden arvot ja määrittelee ilmanvaihdon tarpeen niiden mukaan.
 7. Yli 200 kohteessa on käytössä kiinteistötekniikan etävalvonta. Tekoäly tarkastaa joka yö laitteet, vertaa saatuja lukuja edellisen päivän lukuihin ja ilmoittaa poikkeamista valvomolle.
 8. Kun talojen yhteisten tilojen valaisimia uusitaan, ne uusitaan led-valoiksi. Käyttösähkön määrä ko. laitteiden osalta vähenee vuosittain noin 30 %.
 9. Kohteiden tekniset laitteet niin kiinteistötekniikan kuin asuntojen kiinteiden laitteiden osalta on rekisteröity hyvin, jolloin tiedetään mitä on käytössä ja milloin laitteiden uusiminen on ajankohtaista energiatehokkuuden näkökulmasta katsottuna.
 10. Kun taloissa tehdään isompia remontteja, tehdään aina energiasäästävät toimenpiteet kerralla kuntoon.
 11. Ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään joka seitsemäs vuosi, mikä on energiataloudellista mutta lisää myös asumisviihtyisyyttä.
 12. Vuoteen 2020 mennessä yhtiön kaikki hissit on modernisoitu sähköä säästäviin, moderneihin hisseihin.
 13. Helsingin Sompasaareen rakennettavassa Hitas-talossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa, jossa asuntoihin tuleva liikalämpö kerätään talteen ja syötetään kaukolämpöverkkoon.
 14. Asukaskokouksessa tai asukastoimikunnassa voidaan päättää muovinkeräysastian hankkimisesta kohteeseen, jotta sekajätteen määrää saadaan vähennettyä.

VALITSE AJANKOHTAINEN