´

SAY

SAY eli Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista.

Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Yhdistykseen kuuluvat isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt. Niiden omistuksessa on yli 97 % kaikista Suomen lähes 50 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.

Yhdistyksen jäsenyritykset ovat Asokodit, AVAIN Asumisoikeus Oy, ES-Laatuasumisoikeus Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Setlementtiasumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Länsi Oy, Avo-asumisoikeus Oy, Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab.

Yhteystiedot

Lisätietoja yhdistykseen liittyvistä asioista antaa Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Maarit Toveri, maarit.toveri(at)itex.fi, puh. 0500 103 888.

Suomalaiset kaipaavat kohtuuhintaisia asumismuotoja

Se toimii! Asumisoikeusjärjestelmästä on Suomessa kokemusta pian 30 vuoden ajalta, ja järjestelmä on osoittanut toimivuutensa. Asumisoikeusasunnoissa asuvat ihmiset ovat tutkitusti tyytyväisiä ja kaipaavat tämänkaltaisia asumisen vaihtoehtoja.

Asukkaiden vaihtuvuus on asumisoikeusasunnoissa vähäisempää kuin kaikissa asumismuodoissa keskimäärin. Asuntojen käyttöaste on korkea. Hakijoita on paljon ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kyse on myös viranomaisten valvomasta yleishyödyllisestä toiminnasta, jonka voitonjako on laissa määritelty.

Jotta asumisoikeusjärjestelmä voisi osaltaan helpottaa elinvoimaisen ja terveen yhteiskunnan kehittymistä, tulee järjestelmän toimintaympäristön olla vakaa ja alan toimijoilla olla hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää vanhoja asuntoja sekä tuottaa uusia asuntoja. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä, yli vaalikausien kantavaa asuntopolitiikkaa.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon
varmistamisessa. Kaavoituksella voidaan välttää yhdentyyppisten asuntokeskittymisen syntymistä ja ehkäistä segregaatiota. Asumisoikeusasuminen on toiminut hyvänä keinona myös tässä yhteydessä.

Kohtuuhintainen asuminen on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Asumisoikeusasuminen on osoittanut toimivuutensa Suomessa. Siksi se on myös vastaus 2020-luvun asumisen haasteisiin.