SAY

SAY eli Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Yhdistykseen kuuluvat isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt. Niiden omistuksessa on yli 97 % kaikista Suomen lähes 50 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.

Yhdistyksen jäsenyritykset ovat Asokodit, AVAIN Asumisoikeus Oy, ES-Laatuasumisoikeus Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Setlementtiasumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy,Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Länsi Oy, Avo-asumisoikeus Oy, Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab.

Miksi asumisoikeusjärjestelmää kannattaa edistää?
 

Asumisoikeusjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi jo yli 20 vuoden ajan. Asukkaiden vaihtuvuus on asumisoikeusasunnoissa vähäisempää kuin kaikissa asumismuodoissa keskimäärin. Säännöllisesti tehtävien asukastyytyväisyystutkimusten mukaan asuntojen käyttöaste on korkea, hakijoita on paljon ja asiakkaat ovat tyytyväisiä asumisoikeuden helppouteen, riskittömyyteen sekä asumisturvallisuuteen.

Yhdistykseen kuuluvien yhtiöiden vakavaraisuus ja riittävä koko mahdollistavat järjestelmän toimivuuden. Kyse on myös viranomaisten valvomasta yleishyödyllisestä toiminnasta, jonka voiton jako on laissa määritelty.

SAYn tavoitteena on kehittää asumisoikeusjärjestelmää siten, että se olisi tulevaisuudessa entistä kilpailukykyisempi asumismuoto, joka voisi tarjota yhä useammalle asukkaalle tilapäisen tai pysyvän asumismuodon eri elämän vaiheissa. 

Asumisoikeusjärjestelmää edistämällä voidaan vastata Suomen keskeisiin asuntopoliittisiin haasteisiin, joita ovat mm. korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Järjestelmää kehittämällä voidaan myös huomioida paremmin erilaiset asumistarpeet.


SAY kuvina ja lukuina

-- SAY infograafi 2018 (say_infograafi_2018.jpg)