´

AJANKOHTAISTA

24.03.2018

Valtion tukeman asuntotuotannon merkitys kasvaa matalasuhdanteessa

Tiedote 24.4.2015


ARA:n eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen äskettäin julkaiseman selvityksen mukaan valtion tukeman asuntotuotannon merkitys kasvaa matalasuhdanteessa. Vuonna 2015 rakennetaan arviolta 25 000 asuntoa, joista ARA-tuotannon osuus on noin kolmannes. Esimerkiksi vuonna 2011 rakennettiin runsaat 30 000 asuntoa, joista ARA-tuotannon osuus oli vain noin viidennes.

Asuntotuotannon kokonaismäärä on ollut laskussa vuodesta 2010, joten ARA-tuotannolla on keskeinen rooli uusien asuntojen rakentamisen ja alan työllisyyden kannalta.

Vuoden 2014 aikana ARA rahoitti yhteensä 7 380 asuntoa, joista asumisoikeusasuntoja oli 1932. Vuonna 2014 aloitetuista asumisoikeusasunnoista kolme neljästä valmistuu Helsingin seudulle.

- Asumisoikeusasuminen on yksi ratkaisu erityisesti pääkaupunkiseudulla vallitsevaan kohtuuhintaisten asuntojen pulaan. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n arvion mukaan ARA:n yhtäläinen tuki vuokra- ja asumisoikeusasunnoille sekä valtion täytetakauksen nykyistä monipuolisempi hyödyntäminen mahdollistaisi entistä suuremman asumisoikeusasuntojen tuotannon, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Pyykkösen mukaan myös asumisoikeusasuntojen jonotusjärjestelmästä luopuminen nopeuttaisi asuntojen saatavuutta.

- Tällä hetkellä asumisoikeusasuntojen jonotusjärjestelmä on kuntien vastuulla. Jos asumisoikeusyhtiöt voisivat hoitaa asukasvalinnan itse, asunnon saanti nopeutuisi ja byrokratia vähenisi. Myös kuntien kustannukset pienenisivät, kun tarve ylläpitää jonotusnumerojärjestelmää poistuisi, Pyykkönen jatkaa.

ARA-tuotanto 2014-selvitys on ladattavissa osoitteessa www.ara.fi.

Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN