´

AJANKOHTAISTA

16.02.2016

Tehdyt lakimuutokset vähentävät asumisoikeusasuntojen tuotantoa

Tiedote 16.2.2016

Hallituksen tavoitteena on kehittää asumisoikeusjärjestelmää rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) näkemyksen mukaan eri ministeriöissä on kuitenkin tehty lakimuutoksia, jotka vähentävät asumisoikeusasuntojen tuotantoa ja vievät kehitystä väärään suuntaan.

- Asumisoikeusjärjestelmän uudistaminen on hyvä ja kannatettava tavoite, jonka suhteen kaikki alan keskeiset toimijat ovat yhtä mieltä. Samaan aikaan lakiin säädösmuutoksilla ja muilla päätöksillä on kuitenkin toteutettu entistä yksityiskohtaisempia tiukennuksia, jotka tulevat vähentämään asumisoikeusasuntojen tuotantoa, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri.

Tammikuussa valtioneuvosto vahvisti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn korkotukilainojen käyttösuunnitelman, jossa asumisoikeustalojen lainavaltuutta leikattiin yli 100 miljoonalla eurolla. Suunnitelmaan kirjattiin myös ristiinkäyttökielto, jonka mukaan vuokra-asunnoilta vapautuvia valtuutuksia ei enää voida käyttää asumisoikeusasuntojen tuotantoon.

- Ongelmallista on, että vuokra-asunnoilta vapautuvia lainavaltuutuksia ei voida enää käyttää kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen tuotantoon. Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että asumisoikeusasuntojen rakentaminen tulee vähentymän merkittävästi viimeistään vuoden 2017 alussa, Toveri arvioi.

- SAY:n näkemyksen ylijääviä lainavaltuuksia pitäisi voida jatkossakin käyttää asumisoikeusasuntojen tuotantoon aiempien vuosien tapaan, jotta erityisesti pääkaupunkiseudulla saataisiin tuotettua kohtuuhintaisia asuntoja niin paljon kuin mahdollista. Korkotuettuja vuokra-asuntoja on viime vuosina tehty vain vähän ja valtuuksia jää todennäköisesti käyttämättä tänäkin vuonna.

SAY:n näkemyksen mukaan osana asumisoikeusjärjestelmän uudistamista tulee arvioida järjestelmän rahoitus ja löytää ratkaisuja, joilla rahoitustapoja voidaan monipuolistaa. ARAn lainavaltuuksien ja käyttösuunnitelman osalta tulisi päästä vähintään vaalikauden mittaisiin jaksoihin.

Asuntopolitiikan tulisi olla pitkäjänteistä ja myös Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten laatiminen tulisi ajoittaa niin, etteivät ne ajoittuisi uuden hallituskauden alkuun. Tempoileva asuntopolitiikka pitää asuntojen hinnat korkealla, ei tuota kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville ja hidastaa talouskasvua sekä työvoiman liikkumista.

Lisätietoja:

Maarit Toveri, varapuheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi

Marko Pyykkönen, puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN