´

AJANKOHTAISTA

21.11.2017

Suomessa on jo yli 45 000 asumisoikeusasuntoa – ”Lakiluonnos uhkaa lopettaa asumisoikeusasuntojen tuotannon ja peruskorjaamisen”

ARA:n eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuoreen tilaston mukaan Suomessa on jo 45 300 asumisoikeusasuntoa, joista pääkaupunkiseudulla on 44 %, Tampereen seudulla 12 %, Turun seudulla 9 %, Jyväskylässä 6 % ja Oulussa 4 %. Asumisoikeusasuntoja on 47 kunnassa.

Asumisoikeusasuntojen tuotanto on pääosin valtion tukemaa. Vuoden 2017 aikana korkotukivaltuus asumisoikeusasunnoille on ollut 390 miljoonaa euroa, mikä on mahdollistanut noin 2200 asunnon rakentamisen ja 1200 perusparantamisen.

Ympäristöministeriö on laatinut lakiluonnoksen asuntorakentamisen korkotukilainsäädännön kehittämiseksi. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) kannattaa lakiesityksen tavoitetta kehittää korkotukijärjestelmää siten, että se kannustaisi rakennuttajia toteuttamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen nykyistä enemmän ja mahdollistaisi niiden peruskorjaamisen.

SAY:n näkemyksen mukaan lakiluonnos uhkaisi kuitenkin lopettaa asumisoikeusasuntojen tuotannon.

– Omarahoitusosuuden edellyttäminen asumisoikeusyhteisöiltä käytännössä lopettaisi asumisoikeusasuntojen tuotannon. Rahoituslaitokset eivät ole valmiita lainoittamaan omarahoitusosuuksia, koska asumisoikeustaloilla ei ole niiden ’ikuisista’ rajoituksista johtuen vakuusarvoa. Asumisoikeusyhteisöjen omistajat eivät ole valmiita sijoittamaan asumisoikeusyhteisöihin lisää varoja, koska sijoitusta ei ole käytännössä mahdollista palauttaa takaisin omistajille, arvioi SAY:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri.

– Asumisoikeustuotannon loppuminen olisi yhteiskunnan kannalta valitettavaa. Kasvukeskuksissa on kova pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asumisoikeusasunnoilla on keskeinen rooli työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa ja negatiivisen segregaation ehkäisemisessä, Toveri jatkaa.

Varautumisten kieltäminen lopettaisi asuntojen peruskorjaamisen

Lakiluonnokseen on kirjattu myös kielto korjauksiin varautumisesta. Esityksen mukaan varautuminen tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin kiellettäisiin kokonaan uusissa korkotukilainoitetuissa vuokra- ja asumisoikeuskohteissa.

Asumisoikeusasuntojen peruskorjaamisen rahoittaminen on täysin riippuvaista asumisoikeusyhteisöjen ennakkoon keräämistä varautumisista ja valtion takaamista peruskorjauslainoista. Varautumisten kieltäminen lopettaisi asuntojen peruskorjaamisen.

– Asumisoikeusasunnoilla ei ole niiden ikuisista rajoituksista johtuen vakuusarvoa, minkä vuoksi asumisoikeusyhteisöt eivät saa lainaa ilman valtion takausta. Lisäksi varautumiskielto viestittäisi, että asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta ei tarvitse välittää, Toveri arvioi.

Linkki ARA:n tutkimukseen.

 

Lisätietoja:

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen 45 300 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta


VALITSE AJANKOHTAINEN