´

AJANKOHTAISTA

19.02.2018

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n vastine Sampo Terhon kolumniin

Äskettäin julkaistiin eri medioissa ministeri Sampo Terhon (Sininen tulevaisuus) kolumni, jossa otettiin voimakkaasti kantaa asumisoikeusjärjestelmän valmisteilla olevaan asumisoikeuslain uudistukseen. Harmillisesti kolumnissa oli useita virheellisiä väittämiä, jotka Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry haluaa oikaista.

Kolumnin ongelmat voi kiteyttää Terhon tekstin kohtaan: "Nykyään lähes jokainen asumisoikeusasunto on rakennuttajayhtiöiden omistuksessa, vaikka niiden tekemät pääomasijoitukset kohteisiin ovat minimaalisen pieniä. Kaiken lisäksi ASO-kohteiden asumiskustannukset voivat olla jopa korkeammat kuin yksityisillä vuokramarkkinoilla."

On totta, että rakennuttajayhtiöiden pääomat rakennuksissa ovat pieniä. Asukkaiden suorittamaa asumisoikeusmaksua ei kuitenkaan voi pitää pääomasijoituksena, koska toisin kuin pääoma, se on turvattu. Asukas maksaa 15 % asunnon hinnasta saadakseen asumis- eikä omistusoikeuden, ja hän saa sijoituksensa pois muuttaessaan takaisin rakennuskustannusindeksillä korjattuna. Koska maksuun ei kohdistu sijoituksen menettämisen uhkaa, sitä ei voi verrata pääomaan.

Järjestelmä ei myöskään ole asukkaille kallis. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA seuraa säännöllisesti asumisoikeusasumisen kustannuksia. ARA:n viimeisimmän tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on kannattavaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa asumisoikeusasunnon käyttövastikkeen ero markkinavuokriin on merkittävä.

Suurin ero on Helsingissä, jossa asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli vuonna 2017 keskimäärin 34 % markkinavuokria edullisempi. Vantaalla käyttövastike oli 22 % ja Espoossa 20 % markkinavuokria edullisempi.

Koska ASO-tuotanto keskittyy suuriin kaupunkeihin, tämä on oleellinen tieto. Se, että pienellä muuttotappiopaikkakunnalla voi olla muutama asunto johon tämä ei päde, ei oikeuta kritisoimaan koko järjestelmää.

Asumisoikeusasukkaat ovat myös hyvin tyytyväisiä. Kaikissa tehdyissä selvityksissä asumisoikeusasuntojen asukastyytyväisyys ylittää 90 prosentin. 


Lisätietoja:

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja, puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen 45 300 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.

 


VALITSE AJANKOHTAINEN