´

AJANKOHTAISTA

06.02.2020

SAY on käynnistänyt kyselyn, joka selvittää asukkaiden osallistumishalukkuutta

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) jäsenyrityksissä on käynnissä kysely, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden halukkuutta osallistua hallintoon ja päätöksentekoon. Kysely on käynnistynyt tällä viikolla.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla uusi asumisoikeuslaki, jossa asukkaille on suunniteltu uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Käynnissä olevan kyselyn avulla selvitetään mm. asukkaiden osallistumishalukkuutta sekä mielipiteitä erilaisista yhteistyömuodoista. Lomakkeessa olevat kysymykset on pääosin johdettu lakiluonnoksesta.

Linkki kyselyyn osallistumiseksi on lähetetty asumisoikeusasukkaiden sähköpostiosoitteisiin Surveypal-kyselyjärjestelmän avulla. Sähköpostiosoitteet on saatu asumisoikeusyhtiöiltä tai suoraan asumisoikeusasukkailta. Linkkejä on lähetetty yksi per sähköpostiosoite. Yhteen linkkiin voi vastata vain yhden kerran. Tutkimuksen tiedonkeruusta ja raportoinnista vastaa Manifesto Consulting.

SAY:n tavoitteena on edistää omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Yhdistykseen kuuluvat yhtiöt kattavat noin 99 % kaikista Suomen noin 50 000 asumisoikeusasunnosta.

Toivomme, että saamme kyselyn avulla kattavan kokonaiskuvan asukkaiden mielenkiinnosta osallistua asumisoikeusyhtiöidensä ja talojensa toimintaan. Kysely on avoinna 23.2.2020 saakka.

Maarit Toveri, puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry

 


VALITSE AJANKOHTAINEN