´

AJANKOHTAISTA

14.04.2018

SAY odottaa tulevalta hallitukselta pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa

Tiedote 14.4.2015

Asuntopolitiikan merkitys korostuu tulevalla hallituskaudella. Nykyisen hallituksen aikana ei ole vastattu keskeisiin asuntopoliittisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Vilkkaasta keskustelusta huolimatta käytännön toimenpiteet ovat jääneet puutteellisiksi.

-Tulevan hallituksen tulisi toteuttaa pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa. Kotitalouksien valintoja tulisi ohjata nykyistä enemmän myös muihin vaihtoehtoihin kuin omistus- tai vuokra-asumiseen. Asumisoikeusjärjestelmää edistämällä voitaisiin vastata keskeisiin asuntopoliittisiin haasteisiin, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Pyykkösen mukaan keskeiset asumisoikeusjärjestelmän kehityskohteet tulevalla hallituskaudella ovat ARA-rahoituksen ja jonotusjärjestelmän kehittäminen. -Tällä hetkellä vastikkeista menee yli 60 prosenttia pääomakuluihin. Mikäli tämä osuus saataisiin laskettua alle 50 prosenttiin, käyttövastikkeet olisivat alhaisemmat ja ne myös kehittyisivät tasaisemmin, Pyykkönen arvioi.

Pyykkösen mukaan keskeisiä keinoja alle 50 prosentin osuuteen pääsemiseksi ovat vanhojen arava- ja korkotukilainojen järjestely ja lainottaminen uudella korkotukilainalla, peruskorjausten rahoittaminen takauslainalla ja asumisoikeustuotannon tukien saaminen samalle tasolle kuin korkotuetussa vuokra-asuntotuotannossa.

Myös asumisoikeusasunnon hakemiseen liittyvää jonotusjärjestelmää tulisi kehittää. -Nykyisin asumisoikeusasunnon saamiseksi tulee hakea jonotusnumero omasta kunnasta. Tuloksena on byrokraattinen jonotusjärjestelmä, johon ihmiset menevät varmuuden vuoksi. Mikäli asumisoikeusasuntoja tarjoavat yhtiöt hoitaisivat asunnon haun ja asukasvalinnan, byrokratia vähenisi ja asuntojen saaminen nopeutuisi, Pyykkönen arvioi.

Asumisoikeusjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi jo yli 20 vuoden ajan. Asukkaiden vaihtuvuus on vähäistä, käyttöaste on korkea ja hakijoita on paljon. Säännöllisesti tehtävien tutkimusten mukaan asukkaat ovat tyytyväisiä asumisoikeuden helppouteen ja riskittömyyteen.

Lisätietoja:


Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN