´

AJANKOHTAISTA

22.05.2017

SAY: Asumisoikeuslain luonnokseen kirjattu irtisanomismahdollisuus on kaikkien edun mukaista

Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen uudesta asumisoikeuslaista. Uuteen lakiin on kirjattu mahdollisuus asumisoikeussopimuksen irtisanomiseen, mikä on herättänyt keskustelua.

Lakiesityksen mukaisesti irtisanomisen ehdot olisivat hyvin tiukat ja irtisanominen olisi mahdollista vain viranomaisen luvalla. Asumisoikeussopimuksen irtisanominen olisi vasta viimeinen vaihtoehto, ja se edellyttäisi asumisoikeusjärjestelmää valvovan ARA:n lupaa. Viranomainen valvoisi tilannetta ja hyväksyisi järjestelyt vain rajatuissa, laissa säädetyissä taloudellisten vaikeuksien tilanteissa.

Käytännössä irtisanominen voisi olla mahdollista esimerkiksi muuttotappiokunnassa, jossa taloon on tulossa peruskorjaus ja jossa asumisoikeusasukkaita on jäljellä enää alle puolessa talon huoneistoista eikä asunnoille olisi enää kysyntää asumisoikeusasuntoina. Tällaisesta talosta luopuminen vähentäisi muille asukkaille tyhjäkäytöstä koituvia kustannuksia ja pienentäisi valtion riskiä.

Lakiesityksen mukaan mahdollisessa irtisanomistilanteessa tärkeintä olisi asumisoikeuden haltijan asumisturvan säilyttäminen. Asumisoikeuden haltijalla olisi oikeus lunastaa asuntonsa omakseen, jos talo muutetaan asunto-osakeyhtiötaloksi. Lisäksi hänelle tarjottaisiin mahdollisuuksien mukaan vastaavaa asumisoikeusasuntoa.

SAY:n näkemyksen mukaan joustaminen asumisoikeuteen liittyvistä ikuisista rajoituksista olisi kaikkien edun mukaista. Siksi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) kannattaa lakiluonnokseen kirjattua irtisanomismahdollisuutta.

- Rajoituksista vapauttaminen on nykyisin hyvin hidas prosessi, koska asumisoikeussopimukset ovat pysyviä. Riskit uhkaavat kasvaa talojen tullessa peruskorjausikään ja paikallisten asuntomarkkinatilanteiden muuttuessa. Tällaisissa tilanteissa tulisi sallia irtisanominen asukkaiden asema ensisijaisesti huomioiden, kuten lakiesitykseen on kirjattu, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 43 500 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu lähes 100 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN