´

AJANKOHTAISTA

23.08.2017

SAY: Asumisoikeusasukkaiden ääni pääsee kuuluville

Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen uudesta asumisoikeuslaista. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) kannattaa asumisoikeusjärjestelmän uudistamista. Lakiluonnoksessa esitettyjä ehdotuksia liittyen asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin tulisi vielä kehittää.

Toisin kuin sosiaalisen median kirjoittelussa annetaan ymmärtää, asumisoikeusasukkaiden ja taloja hallinnoivien yhtiöiden välillä ei vallitse luottamuspula. Asumisoikeusasukkaiden tyytyväisyyttä on tutkittu säännöllisesti vuosien 2012-2016 välisenä aikana. Asukkaiden tyytyväisyys on kasvanut koko tarkastelujakson ajan.

Vuonna 2016 82 prosenttia vastaajista antoi asumisoikeusasumiselle korkean arvosanan ja 97 prosenttia asukkaista suosittelisi asumisoikeusasumista. Asukkaat kokevat, että asumisoikeusasunnot tarjoavat monipuolista asumista hyvillä asuinalueilla, ja että se on turvallinen asumismuoto.

Talojen hallinnoinnissa kuunnellaan runsaasti asukkaiden ääntä. Asukkaiden on mahdollista osallistua asukastoimintaan ja päästä sitä kautta vaikuttamaan asuintalonsa asioihin. Toisaalta asumisoikeuden etuna on helppous ja enemmistö asukkaista on valinnut asumisoikeuden juuri siksi, että heidän ei tarvitse kantaa vastuuta taloyhtiön hallinnosta, vaan se hoidetaan heidän puolestaan.

Asumisoikeusasumista ei voi verrata omistamiseen, sillä asukas ei kanna omistamiseen liittyvää riskiä. Asukas voi koska tahansa muuttaa asunnostaan ja on oikeutettu saamaan sijoittamansa rahat takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Omistusasunnon haltijoilla ei ole mitään vastaavaa suojaa.

Lakiesityksessä ehdotetaan kokonaan uuden asukashallinnon elimen perustamista kuhunkin yhtiöön. SAY suhtautuu kielteisesti pakolliseen yhteistyöelimeen, koska yhteistyöelin ehdotetussa muodossa saattaa nostaa asumis­oikeus­yhteisöjen riskiluokitusta ja siten rahoituksen hintaa ja asumiskustannuksia.

Ehdotetun yhteistyöelimen sijaan SAY ehdottaa vapaaehtoista neuvotteluelintä, jonka tehtävänä olisi toimia aidosti johdon ja asukkaiden välisenä yhteistyöelimenä. Lisäksi SAY esittää valtakunnallisen neuvotte­lu­­kunnan perustamista, joka kokoaisi yhteen asumisoikeusalan asiantuntijoita viranomaisista asukkaisiin ja yhteisöihin. Sen tehtävänä olisi käydä keskustelua asumisoikeutta koskevista ajankohtaisista asioista.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 43 500 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu lähes 100 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN