´

AJANKOHTAISTA

06.05.2021

Kunnilla on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä

Kohtuuhintainen asuminen on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Asumisoikeusasuminen on osoittanut toimivuutensa Suomessa. Siksi se on myös vastaus 2020-luvun asumisen haasteisiin.

Asumisoikeus tarjoaa asukkaille kohtuuhintaista ja turvallista asumista. Lisäksi se ehkäisee alueiden segregoitumista ja mahdollistaa omalta osaltaan työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden eri paikkakunnilla.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisessa. Kunnassa tulisi olla monipuolinen asuntotarjonta, josta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisille kotitalouksille riippumatta kotitalouden koosta, asukkaiden iästä tai tuloista ja varallisuudesta.

”Kuntien tulisi omissa asumisen ja maankäytön suunnitelmissaan määritellä tavoitteelliset osuudet uudistuotannossa eri hallinta- ja rahoitusmuodoille. Uudistuotannosta asumisoikeusasumisen osuuden tulisi olla vähintään 15–20 prosenttia riippuen kaupungin asuntokannasta ja markkinatilanteesta”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

”Vastaavanlaisia periaatteita tulisi käyttää myös yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja tontinluovutuksessa, jotta voidaan välttää asuinalueiden segregoitumista ja siihen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tämä edellyttää, että myös yksittäisillä alueilla on tarjolla erilaisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja, ja tätä tavoitetta edistetään kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin”.


VALITSE AJANKOHTAINEN