´

AJANKOHTAISTA

23.04.2020

Ilmaisia tilapäisasuntoja terveydenhuollon ammattilaisille

Asuntosäätiö sr -konserniin kuuluva Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) tarjoaa tyhjillään olevia yksittäisiä asumisoikeusasuntoja ilmaiseksi tilapäiseen käyttöön terveydenhuollon ammattilaisille koronaviruspandemian aikana.

Asokodeilla on kaikkiaan noin 16 500 asumisoikeusasuntoa 31 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupunkikeskuksissa. Asuntojen käyttöaste on noin 98 %, joten tyhjillään olevia asuntoja on rajallinen määrä.

– Haluamme tarjota näitä tyhjillään olevia asuntoja terveydenhuollon ammattilaisten työn ja arjen helpottamiseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä on kutsuttu työhön eri paikkakunnalle kuin missä hänen kotinsa sijaitsee. Tyhjien asuntojen tilanne vaihtelee päivittäin ja paikkakunnittain, joten kartoitammekin tilanteen kunkin tarpeen ajankohdan mukaan, sanoo Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä.

– Vastuullisuus on meillä kaiken toimintamme ytimessä, ja halu auttaa koronapandemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa sai meidät yhdessä henkilöstön kanssa pohtimaan konkreettisia auttamistapoja. Tämän yhteisen ideoinnin tuloksena syntyi ajatus tarjota tyhjillään olevia asumisoikeusasuntoja tilapäiskäyttöön terveydenhuollon ammattilaisille, Riskilä taustoittaa.

Yhteistyö sairaanhoitopiirien kanssa

Asokodit on lähestynyt tilapäisasuntojen tarjoamisella suurimpia sairaanhoitopiirejä, joiden alueilla asuntoja sijaitsee. Tilapäisasuntojen käyttöönotto toteutetaan koordinoidusti yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa.

– Olemme sopineet, että sairaanhoitopiiri työnantajana on meihin yhteydessä, mikäli tarvetta tilapäisasunnoille ilmenee. Asunnon käyttöönoton toteutamme koordinoidusti sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä sovitun prosessin mukaisesti. Lisäksi olemme kertoneet tarjoamistamme ilmaisista tilapäisasunnoista terveydenhuollon ammattilaisten järjestöille, kertoo Riskilä.

Asumisoikeusasunnot omistaa Asuntosäätiö sr -konserniin kuuluva Asokodit, joka omistajana vastaa kaikkien, myös tyhjillään olevien, asuntojensa kuluista. Normaalisti asunnot, joihin ei löydy asumisoikeusasukasta ja jotka muutoin jäisivät tyhjiksi, pyritään antamaan vuokralle.

– Kun tällainen asunto annetaankin tilapäisesti terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön ilmaiseksi, Asokodeille aiheutuvat kulut lisääntyvät vain marginaalisesti. Suoranaista kulujen lisääntymistä merkittävämpi asia on, että Asokodit menettää tällöin mahdollisuuden saada asunnosta tuloa. Yleishyödyllisenä yhtiönä Asokodit toimii omakustannusperiaatteella, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettemme voi käyttää asukkailta käyttövastikkeina kerättyjä varoja ilmaiskäyttöön annetun asunnon kulujen lisääntymisen ja potentiaalisen vuokratulon menetyksen kompensoimiseen. Siksi olemmekin Asuntosäätiö-konsernissa sopineet, että tämä kompensaatio suoritetaan Asokodeille sen omistajan Asuntosäätiö sr:n varoista, Riskilä toteaa.

Yhteyshenkilöt
 
 
Jari Riskilä 
Toimitusjohtaja 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit)

VALITSE AJANKOHTAINEN