´

AJANKOHTAISTA

11.04.2016

Asunnon vaihtaminen vilkastuu keväällä – mitä on hyvä huomioida uuden kodin valinnassa?

Tiedote 11.4.2016

Asunnonvaihto vilkastuu keväisin ja vilkas aika kestää aina syksyyn saakka. Asunnonvaihtoon liittyy yleensä jokin elämänmuutos, mutta joskus syy voi olla yksinkertaisempikin, kuten halu muuttaa uudelle seudulle. Asuntoa vaihdettaessa tulisi kuitenkin aina miettiä tarkkaan vaihdon syitä.

Kuluttajaliiton mukaan asuntoa vaihdettaessa tärkein huomioon otettava asia on oma tarve.

– Asunnontarpeeseen vaikuttavat niin elämäntilanne, rahatilanne, perhe kuin sekin, kuinka pitkäksi aikaa on valmis sitoutumaan uuteen asuntoon. Asunnontarvetta kannattaa tarkastella pidemmälle tulevaisuuteen, sillä elämäntilanne voi muuttua yllättävänkin nopeasti, kerrotaan Kuluttajaliiton asumisneuvonnasta.

Asumisoikeus sopii erilaisiin elämäntilanteisiin

Uutta asuinpaikkaa valittaessa on hyvä pohtia, onko ajankohtaista miettiä kodin läheisyydessä olevia päiväkoteja tai kouluja. Entä haluaisiko työmatkojen taittuvan kävellen, autolla tai julkisilla liikennevälineillä? Myös etäisyydellä lähimpään ruokakauppaan voi olla suurikin merkitys autottomalle kotitaloudelle. Samoin harrastusmahdollisuuksilla voi olla iso merkitys valintaa tehtäessä.

Asumisoikeusasumisen ehdoton etu on sen soveltuminen moniin eri elämäntilanteisiin.

Tyypillisiä asumisoikeusasukkaita ovat harrastavia aikuisia, lapsettomia aikuisia, kasvavia lapsiperheitä, kustannustietoisia tai viihtyisyyttä ja turvaa hakevia henkilöitä.

Koti koostuu muustakin kuin seinistä

Asunnontarpeen suhteen on järkevää miettiä itselle parhaiten sopiva asumismuoto. Vuokra-asuminen soveltuu lyhytaikaiseen asumiseen, kun taas omistusasunnon omistaja on sitoutunut asuntoonsa ja sen maksamiseen pitkäaikaisesti.

Asumisoikeusasuminen sopii sen sijaan kaikille, sillä se on joustavaa, turvallista ja riskitöntä taloudellisesti. Lisäksi asumisoikeusasunto on siinäkin mielessä hyvä vaihtoehto, että siitä luopuminen on vaivatonta, ja asumisoikeusmaksu palautetaan indeksillä korotettuna muuton jälkeen.

Erityisen tärkeä asia asuntoa etsiessä onkin raha. Kuluttajaliiton mukaan asumiskuluiksi mielletään liian usein pelkkä vuokra, vastike tai lainanlyhennys, vaikka kuluissa pitäisi huomioida myös esimerkiksi tuleviin peruskorjauksiin ja muihin remontteihin sekä sisustamiseen ja muihin kodin tarpeisiin liittyvät menot.

– Nykyinen koti sopii omaan elämäntilanteeseen, kun rahat riittävät muuhunkin kuin asunnon seiniin, Kuluttajaliiton asumisneuvonta kertoo nyrkkisäännöksi.

Kolme vinkkiä asunnonvaihtajalle

1. Mieti tarkkaan elämäntilanteesi tarpeita sekä sitä, miten ne voivat muuttua lähitulevaisuudessa

2. Valitse asumismuoto tarpeidesi mukaan sen sijaan, että valitsisit saman kuin kaikki läheisesi

3. Määritä asumisellesi realistinen budjetti, jossa otat huomioon myös asumisen muuttuvat kulut

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä.  SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN