´

AJANKOHTAISTA

26.03.2021

Asumisoikeuslain uudistus parantaa asukkaiden asemaa

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla asumisoikeuslain uudistuksen. Pitkään käsittelyssä ollut uudistus on asumisoikeusyhtiöille erittäin tervetullut, sillä sen tavoitteena on parantaa asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuutta ja läpinäkyvyyttä, uudistaa asukasvalintaa ja tarjota asukkaille paremmat vaikutusmahdollisuudet.

- Aika näyttää, miten hyvin tavoitteissa onnistuttiin, mutta ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa hyvältä. Toki parantamisen varaakin jäi, sillä lainsäädäntö on aina kompromissien tekemistä, pohtii Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä.

Lakiuudistuksen myötä asukasvalinta keskitetään asumisoikeusyhteisöille ja koko asukasvalintaprosessia virtaviivaistetaan. Järjestysnumerot, joilla asuntoja haetaan, ovat jatkossa valtakunnallisia ja määräaikaisia. Muutosten avulla asuntojen tyhjäkäyttö vähenee ja asuntoa tarvitsevat löytävät itselleen uuden kodin nopeammin. Järjestysnumeron valtakunnallisuus puolestaan tukee työvoiman liikkuvuutta.

Laki vahvistaa asukkaiden edustusta päättävissä elimissä ja lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta. Näin asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja toiminnan läpinäkyvyys paranee. Valtakunnallinen neuvottelukunta puolestaan palvelee koko järjestelmän kehittämistä.

Jatkossa käyttöön otetaan entistä laajemmin sähköisiä työkaluja ja esimerkiksi asumisoikeussopimuksen voi tehdä sähköisesti.

Asukasvalintaan liittyvä virkavastuu aiheuttaa haasteita

Lakiuudistuksen myötä asukasvalinta katsotaan julkiseksi hallintotehtäväksi, minkä vuoksi valintaprosessissa tulee soveltaa hallinnon yleislakeja, ja valintoja koskevaan päätöksentekoon on liitetty virkavastuu.

- Asukasvalintaan liittyvä virkavastuu aiheuttaa haasteita ja kustannuksia asumisoikeusyhtiöiden toiminnalle. Erittäin tärkeää ja toivottavaa on, että ympäristöministeriö yhteistyössä asumisoikeusyhteisöjen kanssa aloittaa viipymättä työn virkavastuun ja hallinnon yleislakien edellyttämien muutosten selvittämiseksi, Riskilä sanoo.

Asuntojen vajaakäyttö voi uhata kohtuuhintaisuutta

Laista jätettiin lopulta pois kohta, että pitkäaikaisesti vajaakäytöllä olleet kohteet voitaisiin vapauttaa käyttö- ja luovutusrajoituksista.

- Tämä olisi ollut toivottava uudistus asumisen kohtuuhintaisuuden kannalta. Ratkaisun taustalla oli perustuslakivaliokunnan kannanotto, jonka mukaan vajaakäyttö ei vielä ole kärjistynyt niin, että se uhkaisi asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Perustuslakivaliokunnan kannanottoa voidaan tulkita siten, että asiaan on mahdollista tulevaisuudessa vielä palata, jos tilanne huonontuu, Riskilä arvioi.

Lisätietoja:

Jari Riskilä
Toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
040 756 3817, jari.riskila(at)asuntosaatio.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN