´

AJANKOHTAISTA

24.06.2019

Asumisoikeusjärjestelmä uudistuu – lakiluonnoksessa paljon hyvää, mutta myös merkittäviä puutteita

Kesäkuun alussa julkistettiin uusi hallitusohjelma, jonka yksi strateginen kokonaisuus on asuntopolitiikka. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu asumisoikeusjärjestelmän uudistaminen, erityisesti asukasvalinnan osalta.

On hienoa, että asuntopolitiikka on huomioitu omana strategisena kokonaisuutena ja että asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävää lainvalmistelua jatketaan alkaneella hallituskaudella.

Ympäristöministeriössä on tehty hyvää työtä asumisoikeuslain valmistelussa ja erityisesti asukasvalinnan uudistamiseen tähtäävät ehdotukset ovat hyviä. Lausuntokierroksella olleessa lakiluonnoksessa oli kuitenkin muutama merkittävä puute, joista Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) haluaa nostaa esille kaksi asiaa:

SAY:n näkemyksen mukaan ehdotetut seuraamusmaksut asumisoikeusyhteisön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja osakkeenomistajalle eivät ole välttämättömiä asumisoikeustoiminnan valvomiseksi, eivätkä kannusta asukkaita osallistumaan hallituksen jäseninä yhtiön hallitustyöskentelyyn tai toimijoita rakennuttamaan asumisoikeusasuntoja.

Asumisoikeusjärjestelmä on toiminut neljännesvuosisadan ilman lakiluonnoksessa ehdotettuja seuraamuksia ja asumisoikeusyhteisöt ovat noudattaneet tukijärjestelmiin liittyviä säännöksiä.

Tukijärjestelmiin liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset yhdessä yleishyödyllisyyssäännösten kanssa ovat riittäneet varmistamaan, että asumisoikeusyhteisöt toimivat asumisoikeuden haltijoiden etujen mukaisesti, joten uusia sanktioita ei tarvita.

SAY katsoo, että lakiin eikä lakiehdotukseen tule kirjata velvoitetta, jonka mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä ainoastaan asumisoikeuden haltijoiden etua eikä velvoitetta,jos osakkeenomistajien ja asumisoikeuden haltijoiden etu on ristiriidassa, asumisoikeustaloja omistavan osakeyhtiön on osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetystä poiketen edistettävä asumisoikeuden haltijoiden etua.” Nämä velvoitteet ovat suoraan ristiriidassa osakeyhtiölain (624/2006) keskeisen periaatteen kanssa, jonka mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävän yhtiön eli asumisoikeusyhteisön etua.

Asumisoikeusyhteisöjen ja asumisoikeuden haltijoiden näkökulmat yhtiön edusta voivat joissakin tilanteissa erota huomattavastikin, koska asumisoikeuden haltijoiden etu on kohdekohtainen ja asumisoikeuden haltijoilla on taipumus pyrkiä minimoimaan kustannuksia asumisajallaan, kun taas asumisoikeusyhteisön etua punnitaan kokonaisedun näkökulmasta ja asumisoikeusyhteisöjen etuna on ajatella talojen elinkaaritaloutta.

Mukavaa ja lämmintä kesää!

Maarit Toveri, puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry


VALITSE AJANKOHTAINEN