´

AJANKOHTAISTA

23.10.2018

Asumisoikeusasuntojen tuotanto kaksinkertaistunut vuoden aikana

Tiedote 23.10.2014

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilastojen mukaan asumisoikeusasuntojen tuotanto on lisääntynyt selvästi vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana Suomessa käynnistettiin 1014 asumisoikeuskohteen rakentaminen, kun vastaavana ajanjaksona vuonna 2013 käynnistettiin 547 asumisoikeuskohdetta ja koko viime vuonna yhteensä 1314 kohdetta. Rakennushankkeita on käynnistetty eniten pääkaupunkiseudulla.

Varauksia asumisoikeuskohteiden rakentamiseksi on tehty vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tämän vuoden tammi-syyskuussa varauksia on tehty 1421, kun vuonna 2013 tammi-syyskuussa niitä tehtiin 1355.

- Asumisoikeusasuntojen tuotannon kasvu on erittäin positiivinen ja tervetullut kehitys. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenillä on mahdollisuus vielä entisestään tehostaa uusien asumisoikeuskohteiden tuotantoa, mikäli eri asumismuotoja kohdeltaisiin nykyistä tasa-arvoisemmin. Tällä hetkellä valtio tukee enemmän vuokrataloyhteisöjä kuin asumisoikeusyhteisöjä, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Sen sijaan ARA-tuettujen ns. normaalien vuokra-asuntojen tuottaminen on vähentynyt selvästi. Vuonna 2013 tammi-syyskuussa käynnistettiin 1339 ARAn tukeman vuokra-asuntokohteen rakentaminen, mutta kuluneen vuoden aikana tammi-syyskuussa on käynnistetty vain 962 vuokra-asuntokohteen tuotanto.

Tiedot ilmenevät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn julkaisemasta katsauksesta, johon on koottu keskeiset ajankohtaiset tilastotiedot ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista ja rahoituksesta.

Asumisoikeusasumisessa yhdistyvät vuokra-asumisen joustavuus ja taloudellinen riskittömyys sekä omistusasumisen turvallisuus. Asumisoikeus on elinikäinen. Asunnon saa maksamalla noin 15 prosenttia asunnon hinnasta, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta. Asumisen päätyttyä asumisoikeusmaksu palautetaan rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä.  SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen noin 38.000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 80 000 asukasta. 


VALITSE AJANKOHTAINEN