´

AJANKOHTAISTA

13.02.2018

Asumisoikeusasuntojen suosio kasvussa: yli 46 000 hakemusta vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana asumisoikeusasuntoihin jätettiin 46 314 hakemusta, joista 55 prosenttia (25 589 hakemusta) jätettiin pääkaupunkiseudulla sijaitseviin asumisoikeusasuntoihin. Hakemuksia jätettiin lähes 3000 enemmän kuin vuonna 2016. Suuri hakijajoukko kertoo asumisoikeusasumisen suosiosta ja kohtuuhintaisten asuntojen tarpeesta.

Pääkaupunkiseudun lisäksi runsaasti hakemuksia jätettiin Jyväskylässä (2793), Tampereella (2760), Lahden-Hollolan alueella (1669), Turussa (1500) ja Kuopiossa (1482).

– Kasvukeskuksissa on suuri tarve kohtuuhintaiselle asumiselle, mikä näkyy asumisoikeusasuntojen kasvaneissa hakijamäärissä. Asumisoikeusasuminen kannattaa, sillä se on ARA:n tilaston mukaan edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n marraskuussa julkaiseman tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on kannattavaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa asumisoikeusasunnon käyttövastikkeen ero markkinavuokriin on merkittävä. Suurin ero on Helsingissä, jossa asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli vuonna 2017 keskimäärin 34 % markkinavuokria edullisempi. Vantaalla käyttövastike oli 22 % ja Espoossa 20 % markkinavuokria edullisempi.

Pääkaupunkiseudun lisäksi myös muissa kaupungeissa vapaarahoitteiset vuokrat olivat selvästi korkeampia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet. Tampereella erotus oli 15,8 %, Oulussa 13,5 %, Jyväskylässä 13 % ja Turussa 11,7 %.

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tulossa muutoksia

Uudistettavana olevaan asumisoikeuslakiin kaavaillaan muutoksia myös asuntojen hakemisen osalta. Lakiluonnoksen mukaan nykyisin käytössä oleva järjestysnumero olisi jatkossa määräaikainen, vanhojen numeroiden osalta olisi kahden vuoden siirtymäaika ja asukasvalinta siirtyisi yhtiöille.

Lisäksi kunnan rooli asukasvalinnan osalta poistuisi kokonaan, jonotusjärjestelmästä tulisi valtakunnallinen, ja sitä hoitaisi ARA. Asukasvalinnan tekisivät omistajayhtiöt ARA:n antaman vuoronumeron perusteella.

– Suunnitellut lain muutokset ovat tältä osin tarpeellisia. Asukasvalinnan selkeyttäminen vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa asukasvalintaa, Toveri arvioi.


Lisätietoja:

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja, puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen 45 300 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.VALITSE AJANKOHTAINEN