´

AJANKOHTAISTA

16.03.2017

Asumisoikeusasunnot suosittuja: yli 43 000 hakemusta vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana asumisoikeusasuntoihin jätettiin 43 398 hakemusta, joista 59 prosenttia (25 641 hakemusta) jätettiin pääkaupunkiseudulla sijaitseviin asumisoikeusasuntoihin. Suuri hakijajoukko kertoo asumisoikeusasumisen suosiosta ja kohtuuhintaisten asuntojen tarpeesta erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Kasvukeskusten ja etenkin pääkaupunkiseudun huutava tarve kohtuuhintaiselle asumiselle näkyy asumisoikeusasuntojen suurissa hakijamäärissä. Asumisoikeusasuminen kannattaa, sillä se on ARA:n tilaston mukaan edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

ARA:n tammikuussa 2017 julkaiseman tilaston mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisoikeusasunnon käyttövastikkeen ero markkinavuokriin on suuri. Suurin ero on Helsingissä, jossa asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli vuonna 2016 keskimäärin 59 prosenttia markkinavuokria edullisempi. Vantaalla käyttövastike oli 31 prosenttia ja Espoossa 27 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tulossa muutoksia

Asumisoikeuslakia uudistetaan parhaillaan. Kommenttikierroksella olevaan lakiluonnokseen kaavaillaan muutoksia myös asumisoikeusasunnon hakemisen osalta. Lakiluonnoksen mukaan nykyisin käytössä oleva järjestysnumero olisi jatkossa määräaikainen, vanhojen numeroiden osalta olisi kahden vuoden siirtymäaika ja asukasvalinta siirtyisi yhtiöille.

Lisäksi kunnan rooli asukasvalinnan osalta poistuisi kokonaan, jonotusjärjestelmästä tulisi valtakunnallinen, ja sitä hoitaisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Asukasvalinnan tekisivät omistajayhtiöt ARA:n antaman vuoronumeron perusteella.

– Suunnitellut lain muutokset ovat näiltä osin hyviä. Asukasvalinnan selkeyttäminen vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa asukasvalintaa, Pyykkönen arvioi.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 43 500 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu lähes 100 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN