´

AJANKOHTAISTA

11.05.2021

Asumisoikeusasuminen kasvussa Tampereella – asuntoja tarvittaisiin lisää

Asumisoikeusasumisen suosio kasvaa Tampereella jatkuvasti ja uusille asunnoille olisi kysyntää. Kunnilla on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä. Asumisoikeusasumiselle olisikin hyvä määritellä tavoitteellinen osuus uudistuotannosta.

Asumisoikeusasuminen on suosittu asumismuoto Tampereella ja asuntojen hakijamäärät ovat selvässä kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden elokuun loppuun mennessä Tampereella oli yhteensä 3670 asumisoikeusasuntoa eri puolilla kaupunkia. Lisärakentamiselle olisi kysyntää.

Uusia asuntoja on äskettäin rakennettukin, sillä Kaupin puistokortteliin valmistui maaliskuussa 2021 25 uutta kerrostaloasuntoa. Tämä kertoo omalta osaltaan myös odotettavasta markkinatilanteesta, sillä ARA hyväksyy uusia aso-hankkeita pääasiassa vain kasvukeskuksiin, joissa aso-asuntojen markkinatilanne on hyvä ja niille on odotettavissa pitkäaikaista kysyntää.

Yksi syy asumisoikeusasumisen suosioon on sen edullisuus. Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat keskimäärin 23 prosenttia korkeampia kuin asumisoikeusasuntojen kuukausittainen käyttövastike. Ero ARA-vuokraan on 5,5 prosenttia asumisoikeusasumisen hyväksi.

Tampereella toimii useita asumisoikeusasuntoja omistavia ja rakennuttavia yhteisöjä. Suurimmat toimijat ovat YH-Asumisoikeus Länsi Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja AVAIN Asumisoikeus Oy.

Kuntien mahdollistettava kohtuuhintainen asuminen

Kohtuuhintainen asuminen on syytä nostaa puheenaiheeksi lähestyvien kuntavaalien alla. Asumisoikeus tarjoaa kuntalaisille kohtuuhintaista ja turvallista asumista. Lisäksi se ehkäisee alueiden segregoitumista ja mahdollistaa omalta osaltaan työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden eri paikkakunnilla. Asumisoikeusasuminen on osoittanut toimivuutensa Suomessa, ja se on vastaus myös 2020-luvun asumisen haasteisiin.

Kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on keskeinen rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisessa. Kunnassa tulisi olla monipuolinen asuntotarjonta, josta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisille kotitalouksille riippumatta kotitalouden koosta, asukkaiden iästä tai tuloista ja varallisuudesta.

”Kuntien tulisi omissa asumisen ja maankäytön suunnitelmissaan määritellä tavoitteelliset osuudet uudistuotannossa eri hallinta- ja rahoitusmuodoille. Uudistuotannosta asumisoikeusasumisen osuuden tulisi olla vähintään 15–20 prosenttia riippuen kaupungin asuntokannasta ja markkinatilanteesta”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

”Vastaavanlaisia periaatteita tulisi käyttää myös yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja tontinluovutuksessa, jotta voidaan välttää asuinalueiden segregoitumista ja siihen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tämä edellyttää, että myös yksittäisillä alueilla on tarjolla erilaisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja, ja tätä tavoitetta edistetään kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin”.

Lisätietoja:

Jari Riskilä
Puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
Toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
040 756 3817, jari.riskila(at)asuntosaatio.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN