´

AJANKOHTAISTA

14.10.2019

Asumisoikeus on valtiolle edullisin tapa lisätä ARA-tuotantoa

Antti Rinteen hallituksen tavoitteena on lisätä ARA-asuntoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”valtion pitkällä korkotuella rakennettavien asuntojen uudistuotannon määräksi tulee vähintään 10 000 uutta asuntoa vuosittain, josta yli puolet Helsingin seudulle”.

Vuonna 2018 pitkällä korkotuella rakennettiin noin 7 900 asuntoa, joten hallitusohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuosituotannon kasvattamista yli 2 000 asunnolla.

Hallitusohjelmassa ARA-tuotannon kasvattamisen keskeiseksi keinoksi esitetään, että pitkän korkotuen vuokra-asunnoille myönnetään käynnistysavustuksia kaikilla MAL-sopimusalueilla. Käynnistysavustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa budjetoitu 30 miljoonaa.

Asumisoikeus olisi kuitenkin valtiolle edullisin tapa ARA-asuntojen määrän kasvattamiseksi.

 -Jos hallitusohjelmaan kirjattu asuntomäärän kasvattaminen 2 000 asunnolla toteutetaan asumisoikeusasuntoina, hyötyy valtio vuosittain 61 miljoonaa euroa, arvioi TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

 -Tämä johtuu siitä, että asumisoikeusasunnoissa valtion takausvastuu on 10 % pienempi kuin vuokra-asunnoissa ja että asumisoikeusasunnoille ei makseta käynnistymisavustusta. Asumisoikeustalossa valtion takaama laina on 85 % hankintakustannuksista ja loppu katetaan asukkaiden maksamilla asumisoikeusmaksuilla. Vuokratalossa taas valtio takaaman lainan määrä on 95 % kustannuksista.

- Helsingin seudulla käynnistysavustus on 10 000 euroa asuntoa kohden ja muilla MAL-alueilla se on 3 000 euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustusten osalta valtiolle kertyisi vuosittain säästöä 13 miljoonaa euroa ja pienempien takausvastuiden osalta valtion hyöty olisi vuosittain 48 miljoonaa euroa, Mustonen jatkaa.


Laskelmassa on käytetty ARA:n tilastoimia ARA-asuntojen hankinta-arvoja vuodelta 2018. Uuden asunnon keskimääräinen koko on 66 m². Puolet asunnoista rakennetaan Helsingin seudulle ja puolet muille MAL-alueille.


VALITSE AJANKOHTAINEN