´

AJANKOHTAISTA

18.01.2017

ARA:n tilasto: Asumisoikeus selvästi edullisempaa kuin vuokralla asuminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta. Erot ovat suuria erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kustannusten erot ovat kasvaneet selvästi vuoden aikana.

ARA:n tilaston mukaan vuonna 2016 asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli koko maassa keskimäärin 23 prosenttia markkinavuokraa edullisempi, kun ero vuonna 2015 oli 18 prosenttia. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ero markkinavuokriin on suuri ja erotus on kasvanut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

– Kasvukeskuksissa on suuri tarve kohtuuhintaiselle asumiselle. Asumisoikeusasuminen voi lievittää tätä pulaa. Nyt kun asumisoikeuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa, olisi tärkeää, että edellytykset tarjota kohtuuhintaista asumista paranisivat entisestään, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Helsingissä asumisoikeusasuminen on suhteellisesti edullisinta

Asumisoikeusasumisen ja markkinavuokrien ero on suurin Helsingissä, jossa asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli viime vuonna keskimäärin 59 prosenttia markkinavuokria edullisempi. Vantaalla asumisoikeuden käyttövastike oli 31 prosenttia ja Espoossa 27 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

Kustannusten erot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli Helsingissä 48 prosenttia, Vantaalla 25 prosenttia ja Espoossa 19 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

Myös muissa suurissa kaupungeissa asumisoikeudesta maksettava käyttövastike oli vuonna 2016 selvästi edullisempi kuin markkinavuokra. Tampereella ero oli 32 prosenttia, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa 28 prosenttia, Lahdessa 21 prosenttia ja Kuopiossa 19 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna erot ovat kasvaneet Lahtea lukuun ottamatta.

ARA:n vertailussa ei ole huomioitu asumisoikeusmaksusta aiheutuvia pääomakustannuksia. Asumisoikeusmaksu on 15 prosenttia asunnon hinnasta. Myöskään esimerkiksi asuntojen keskikokoa, rakennusvuotta ja sijaintia ei ole huomioitu vertailussa.

Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pientä 

ARA:n tilaston mukaan asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus oli pientä ja se on edelleen pienentynyt vuoteen 2015 verrattuna. Pieni vaihtuvuus kertoo asumismuodon suosiosta muihin mahdollisiin asumismuotoihin verrattuna.

Pienintä vaihtuvuus on Helsingissä, Mikkelissä ja Espoossa. Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on suurinta paikkakunnilla, joissa on runsaasti tarjolla vuokra-asuntoja. Tällaisia paikkakuntia ovat muun muassa Kempele, Hamina ja Salo.

Vuonna 2016 Suomessa oli 43 500 asumisoikeusasuntoja 47 kunnassa. Pääkaupunkiseudulla on 46 prosenttia, Tampereen seudulla 11 prosenttia ja Turun seudulla 9 prosenttia kaikista asumisoikeusasunnoista.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 43 500 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu lähes 100 000 asukasta.


VALITSE AJANKOHTAINEN