´

AJANKOHTAISTA

29.02.2016

ARA:n selvitys: Uusissa asumisoikeusasunnoissa edulliset käyttövastikkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tekemän selvityksen mukaan vuonna 2015 valmistuneiden asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet olivat edullisempia kuin uusien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tai uusien ARA-vuokra-asuntojen vuokrat.

Uusien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet olivat vuonna 2015 keskimäärin 11,44 euroa neliöltä koko maassa, kun uusien vuokratalojen neliövuokrat olivat 12,18 euroa ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat olivat 13,29 euroa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla eri asumismuotojen kustannusten erot olivat suuret. Uusien vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat keskimäärin 17,14 euroa neliöltä, uusien ARA-vuokratalojen vuokrat 12,90 euroa ja uusien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet 11,99 euroa neliöltä.

- Asumisoikeusasuminen on kohtuuhintainen asumismuoto, jolle on olemassa suuri kysyntä erityisesti kasvukeskuksissa. On toivottavaa, että lainsäädäntö tukisi asumisoikeusasuntojen tuotantoa myös jatkossa. SAY:n näkemyksen mukaan toteutetut säädösmuutokset tulevat kuitenkin vähentämään asumisoikeusasuntojen tuotantoa, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Tammikuussa valtioneuvosto vahvisti ARA:n korkotukilainojen käyttösuunnitelman, jossa asumisoikeustalojen lainavaltuutta leikattiin yli 100 miljoonalla eurolla. Suunnitelmaan kirjattiin myös ristiinkäyttökielto, jonka mukaan vuokra-asunnoilta vapautuvia valtuutuksia ei enää voida käyttää asumisoikeusasuntojen tuotantoon.

Uusien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet laskussa

Uusien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat laskussa. Ne laskivat vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna koko maassa 1,5 prosenttia,  kun taas uusien vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat 8,8 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kasvoivat 2,7 prosenttia.

Vuoden 2015 aikana aloitettiin 1896 asumisoikeusasunnon rakentaminen. Rakentaminen väheni hieman vuoteen 2014 verrattuna, jolloin aloitettiin 1932 asumisoikeusasunnon tuotanto.

Uusia asumisoikeusasuntoja rakennettiin selvästi eniten pääkaupunkiseudulle (1168) sekä pääkaupunkiseudun lähialueille (300). Lisäksi niitä rakennettiin Tampereen (167), Jyväskylän (159), Kuopion (45) ja Lahden (38) seuduille.

ARA-tuotanto, selvitys 2/2016 löytyy osoitteesta www.ara.fi

Lisätietoja:


Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN