´

AJANKOHTAISTA

03.06.2020

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit Asuntosäätiölle

Valtakunnallisesti toimivalle Asuntosäätiölle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Asokodit) on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkien käyttöoikeus osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle palvelulleen sekä liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Asuntosäätiö sr -konserni tekee sääntöjen mukaisesti työtä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Säätiö kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa sekä pyrkii luomaan puisto- ja puutarhavaltaisia asuinalueita, jotka on suunniteltu asunnon tarvitsijain etuja sekä erityisesti lasten ja nuorison huollon asettamia vaatimuksia silmällä pitäen. Missiona on Hyvä koti kaikille. Asuntosäätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki on suomalaisten hyvin tuntema alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta alkuperästä ja työllistämisestä kotimaassa. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Olemme ylpeitä meille myönnetyistä merkeistä. Ne tukevat toimintamme ytimessä aina olleiden yleishyödyllisyyden ja vastuullisuuden viestintää sidosryhmillemme. Asuntosäätiön perustivat vuonna 1951 kuusi suomalaista kansalaisjärjestöä, joiden tavoitteena oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Nämä tavoitteet ohjaavat yhä toimintaamme. Kehitämme turvallisia, kohtuuhintaisia ja kestäviä asuinympäristöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasunnoissa ympäri Suomen, kertoo Asuntosäätiö sr -konsernin toimitusjohtaja Esa Kankainen.

– Asuntosäätiö sr -konsernin toiminnan ytimessä on vastuullisuus ja yleishyödyllisyys, jota edellytetään myös yhteistyökumppaneilta ja säätiön toiminta perustuu elinkaariajatteluun ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki onkin juuri oikea merkki kertomaan Asuntosäätiö sr:n arvoista ja toiminnasta ja Avainlippu-merkki puolestaan kertomaan Suomessa tehdystä työstä ja työllistävyydestä, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta.

Yhteyshenkilöt
 

Johanna Otranen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Asuntosäätiö sr -konserni, johanna.otranen@asuntosaatio.fi, 050 747 2461 

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773


VALITSE AJANKOHTAINEN