´

AJANKOHTAISTA

11.11.2020

Esa Kankaisen blogi: Omistamme jatkossakin asotaloja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti

Hallitus hyväksyi lokakuun lopulla esityksen uudesta asumisoikeuslaista ja se siirtyi eduskunnan käsiteltäväksi. Lakiesityksessä on monta tarpeellista uudistusta, joilla voidaan asumisoikeusjärjestelmää kehittää tämän päivän tarpeisiin. Näistä tärkeimmät koskevat esimerkiksi asukasvalintaa, asukashallintoa ja rajoituksista vapauttamista.

Asukasvalinta ja asukashallinto on ymmärretty laajasti parannusta vaativiksi asioiksi, enkä siksi lähde niitä tässä tekstissä avaamaan sen enempää. Talojen vapauttaminen rajoituksista on herättänyt pienessä, mutta kovin äänekkäässä joukossa kritiikkiä, joten asia kaipaa vielä hieman huomiota. Myös siksi, että tästä lainkohdasta on viestitty tarkoitushakuisesti niin, että on aiheutettu asukkaille jopa pelkoa oman kodin menettämisestä.

Pelkoon ei ole mitään syytä. Tosiasiassa laki tulisi tiukasti määrittelemään talojen myyntiä tai käyttötarkoituksen muutosta koskevat ehdot, joihin lukeutuu vaatimus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) luvasta. Uudistuksessa ARAn asema asumisoikeusjärjestelmän valvojana vahvistuisi muutoinkin, mikä on hyvä asia. Uskoisin sen lisäävän entisestään asukkaiden luottamusta järjestelmää kohtaan.

Lakiuudistuksen lähtökohtana on ollut asukkaan etu. Sitä toteuttaa myös talojen vapauttaminen rajoituksista. Halutaan estää tilanne, jossa pitkäaikaisesti vajaakäytöllä olevan kohteen kulut tulisivat muiden asumisoikeuskohteiden asukkaiden maksettavaksi. Tavoitteena on pitää asoasuminen jatkossakin kaikille kohtuuhintaisena asumismuotona.

Asukkaiden huolta hälventänee ARAn marraskuun alussa julkaisema asuntomarkkinakatsaus, jonka mukaan asoasumisen on yhä halutumpi asumisen vaihtoehto. Asuntojen kysyntä on katsauksen mukaan selkeästi kasvanut ja asukasvaihtuvuus pienentynyt vuosi vuodelta jo kahdeksan vuoden ajan. Myös lunastettujen, tyhjien ja vuokrattujen asumisoikeusasuntojen määrä ja osuus on laskussa. Suomessa on katsauksen mukaan 50 600 asoasuntoa, ja uusia tarvitaan ja rakennutetaan jatkuvasti.

Asiaa tarkasteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös yritysten toiminnan tarkoitukseen. Asuntosäätiön tavoitteena on ollut alusta lähtien tuottaa omistukseensa kohtuuhintaisia asuntoja ja toteuttaa niiden ympärille viihtyisiä asuinympäristöjä. Toimintamme keskiössä on aina ollut asukkaiden tarpeet ja toiveet asumiselle.

Ensi vuonna tulee täyteen 70 vuotta toimintamme aloituksesta. Tavoitteenamme on jatkossakin pysyä maan suurimpana asumisoikeusasuntoja omistavana yhteisönä, eikä siihen tavoitteeseen kuulu asuntokannasta luopuminen.

Kohtuuhintaisten asuntojen tarve ei ole mihinkään hävinnyt. Päinvastoin nyt tarvitaan entistä enemmän Asuntosäätiön kaltaisia toimijoita, jotka keskittyvät ARA-asuntojen pitkäjänteiseen ja vastuulliseen rakennuttamiseen, omistamiseen ja ylläpitoon.

Meillä pitkäjänteisen toiminnan ydin lähtee jo asuntojen suunnitteluvaiheesta. Pyrimme tuottamaan laadukkaita asuntoja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita eri aikoina, koska se on omistamisen kannalta järkevää. Se helpottaa asuntojen markkinointia ja kunnossapitoa sekä pitää niiden ylläpitokustannukset kohtuullisina. Sillä tavalla varmistetaan myös asuntojen kilpailukyky tulevaisuudessa.

Meille talojen myynti ei siis ole toimintamme luonteen vuoksi tavoiteltava vaihtoehto. Siksi asoasukkaidenkaan ei tarvitse pelätä uutta lakia, vaan nähdä se järjestelmän kehittämisen kannalta hyvänä asiana.

Toivottavasti mahdollisimman moni asukas haluaisi käyttää myös lakiuudistuksen lisäämiä vaikuttamisen keinoja. Asukkaita tarvitaan jatkossakin kehittämään järjestelmästä entistä vahvempi asumisen vaihtoehto tulevaisuuden asuntomarkkinoille.

Yhteyshenkilöt
 
 
Esa Kankainen 
Toimitusjohtaja 
Asuntosäätiö sr. -konserni 

VALITSE AJANKOHTAINEN