´

AJANKOHTAISTA

12.10.2016

"Asumisoikeusasuminen on lunastanut paikkansa"

Keskiviikkona 5.10. juhlistettiin 25-vuotiasta asumisoikeusasumista Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n järjestämässä juhlaseminaarissa Finlandia-talolla. Tilaisuudessa puhuneen ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan asumisoikeusasuminen on vakiinnuttanut paikkansa omistus- ja vuokra-asumisen rinnalla.

Tiilikaisen mukaan käynnissä oleva asumisoikeuslainsäädännön uudistaminen luo mahdollisuuksia. Asumisoikeusasumisen merkitys on kasvanut, koska asuntojen hinnat ovat nousseet, pankkijärjestelyt kiristyneet ja ihmisten työsuhteet muuttuneet epävarmemmiksi.

– Lainsäädäntö luo pelisäännöt hyvälle järjestelmälle, mutta laki ei tuo kaikkea – hyvä asuminen vaatii jokapäiväistä työtä, mistä meidän on kiittäminen asumisoikeusasumisen hyväksi työskenteleviä, Tiilikainen sanoi tilaisuudessa.

Tilaisuudessa puhuivat myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen, tutkimusyhtiö Innolink Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vuorela, IKEA-professori Saara Taalas ja tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava.

Pyykkönen kertoo, että alalle tullessaan hän ajatteli asumisoikeustoiminnan olevan mielenkiintoista, mutta pienimuotoista. Ala on sittemmin kehittynyt ja kasvanut 25 vuoden aikana, ja vakiinnuttanut paikkansa. Suomessa on nykyisin noin 100 000 asumisoikeusasukasta yli 40 000 kodissa.

– Kaikille alan toimijoille on selvää, että asumisoikeusasumista tarvitaan. Jos järjestelmää ei olisi olemassa, se pitäisi nyt keksiä, Pyykkönen totesi.

Asukkaat tyytyväisiä, mutta yleinen tunnettuus matala

Innolink Oy:n Pekka Vuorela on tutkinut viimeisen neljän vuoden ajan asumisoikeusasumista. Tutkimustulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että työtä todella on tehty. Vuorelan mukaan vuonna 2012 asumisoikeusasumiseen liittyi selkeästi parannuskohteita liittyen muun muassa asukastyytyväisyyteen, asumisen muutoksiin ja näkyvyyden kasvattamiseen. Vuoteen 2016 mennessä kaikilla keskeisillä mittareilla on onnistuttu parantamaan tuloksia.

– Onnistumisia on ollut runsaasti, mutta niistä ei ole osattu puhua riittävästi ulospäin, jolloin tieto menestyksestä on jäänyt muilta kuin asumisoikeuden parissa toimivilta pimentoon. Yleinen tunnettuus ei ole kehittynyt aivan samalla tavalla kuin muut osa-alueet, ja tälle pitäisi vielä tehdä jotain, Vuorela summasi.

Myös professori Taalas peräänkuulutti asumisoikeusasumisen salaisuuden jakamista. Asuminen ja koti kiinnostavat ihmisiä: sisustuksesta on tullut suosittu harrastus, tapahtumia järjestetään kodeissa ja arjesta on tullut kiehtova ilmiö. Juuri tästä syystä Taalaksen mukaan asumisoikeusasukkaiden ja -toimijoiden pitäisi kertoa myös muille, että kyseessä on varsin hieno järjestelmä.

Tulevaisuuden tutkija Halavan mielestä tällä hetkellä on meneillään yhden aikakauden loppu: meillä on edessä 30 vuoden kultakausi, jonka keskiössä on vahvasti digitalisaatio. Digitalisaatio mahdollistaa asumisen viemistä seuraavalle tasolle liikenteen, tuotannon, energian, kaupan ja ruuan ohella. Myös Halava on kuitenkin huolissaan lainsäädännön vaikutuksista asumisen tulevaisuuden kehitykseen.

– Suomessa on liikaa sääntöjä, jotka rajoittavat asumiseen liittyviä vapauksia. Esimerkiksi rakentaminen on tarkkaan säädeltyä eivätkä säädökset anna tilaa luoville ratkaisuille, Halava arvioi.

Pyykkönen totesi seminaarin lopuksi, että asumisoikeusasuminen ei ole irrallaan asumisen tulevaisuudesta, vaan se pystyy toivottavasti vastaamaan tulevaisuuden asettamiin haasteisiin.

Pyykkösen mukaan ratkaisevia asioita tulevaisuudessa asumisoikeusasumisen kannalta ovat lainoitusmahdollisuudet, kiinteistöjen vakuusarvo, yhtiökohtainen jonotusjärjestelmä, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja valtiovarainministeriön rooli.


Lisätietoja:

Marko Pyykkönen
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 426 666
marko.pyykkonen@asokodit.fi

Maarit Toveri
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja
puh. 0500 103 888
maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi


Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.

www.asumisoikeus.fi


VALITSE AJANKOHTAINEN